Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. Vae victis!
Biada zwyciężonym!

2. Veni, vidi, Deus vicit! (Sobieski)
Przybyłem, zobaczyłem, bóg zwyciężył!

3. Veni, vidi, vici! (Cezar)
Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem!

4. Ventis verba das.
Puszczasz słowa na wiatr.

5. Verba docent, exempla trahunt.
Słowa uczą, przykłady potwierdzają.

6. Verba et voces praetereaque nihil.
Słowa i słowa, nic ponadto.

7. Verbum nobile debet esse stabile.
Słowo szlachetne powinno być stałe.

8. Vercundia omnium virtutum custos est.
Skromność jest strażnikiem wszystkich cnót.

9. Via dolorosa.
Droga udręki.Droga krzyżowa.

10. Vice versa.
Na odwrót.

11. Vindica te tibi.
Uratuj siebie dla siebie.

12. Vinum incedit iras.
Wino zapala gniew.

13. Virtus sola homines beatos reddit.
Tylko cnota czyni ludzi szczęśliwymi.

14. Vis maior.
Siła wyższa.

15. Vis pacem, para bellum.
Chcesz pokoju, szykuj wojnę.

16. Vis vim vi pellit.
Siła siłę siłą wypędzi.

17. Vita sine libertate nihil est.
Życie bez wolności jest niczym.

18. Vita sine litteris mors est.
Życie bez wiedzy jest śmiercią.

19. Vive memor, quam sis aevi brevis. (Horacy)
Żyj, pamiętając, jak krótkowieczny jesteś.

20. Vivere est militare.
Życie jest walką.

21. Vivitur parvo bene.
Małym żyje się dobrze.

22. Vix(i) et quem dederat carsum fortuna peregi.(Wergiliusz, Eneida)
Żyłem i doświadczyłem tego, co dał mi los.

23. Vos exemplaria Graeca nocturna versate manu, versate diurna. (Horacy)
Greckie przykłady (pierwowzory) bierzcie do rąk i czytajcie w nocy i w dzień.

24. Vultus animi index (est).
Twarz odbiciem duszy.

25. Vacui dies.
Dni wolne.

26. Vacuum horrendum.
Pustka powodująca przerażenie.

27. Vade in pace.
Idź w pokoju.

28. Vade mecum.
Chodź ze mną.

29. Vade post me, satana!
Odejdź ode mnie, szatanie!

30. Vade retro me satana!
Idź precz, szatanie!

następny >>