Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. O tempora, o mores.
Co czas, to obyczaj.

2. O, spectaculum miserum et acerbum!
O, widowisko nędzne i przykre.

3. Obsequio retinentur amici.
Uległość zatrzymuje przyjaciół.

4. Odi et amo.
Kocham i nienawidzę.

5. Officium officio provocatur.
Grzeczność jest powodowana grzecznością.

6. Omnia mea mecum porto.
Niosę ze sobą wszystko, co moje.

7. Otium pulvinar satanae.
Nieróbstwo to łoże szatana.

8. Ob eam rem.
Z tego powodu.

9. Obest plerumque iss, qui discere volunt, auctoritas eorum, qui docent.
Powaga tych, którzy uczą, staje się przeszkodą dla tych, którzy chcą się uczyć.

10. Obiectum quaestionis.
Przedmiot rozważania.

11. Obiit in Christo.
Zmarł w Chrystusie.

12. Obiit sine prole.
Zmarł bezpotomnie.

13. Obiter dictum.
Powiedziane mimochodem.

14. Obligatio impossibilium.
Obowiązek (zobowiązanie), którego nie można wypełnić.

15. Obligatio sub fide nobili.
Zobowiązany pod słowem honoru.

16. Oblivio signum neglegentiae.
Zapomnienie jest objawem lekceważenia.

17. Oboedientia mater felicitatis.
Posłuszeństwo jest matką szczęścia.

18. Obscura persona.
Niejasny (wątpliwy) człowiek.

19. Obscuratus est sol et aer.
Zaćmiło się słońce i powietrze.

20. Obscurum per obscurius.
[Tłumaczyć] rzecz niezrozumiałą przez jeszcze mniej zrozumiałą.

21. Obsequio retinentur amici.
Uległością utrzymuje się przyjaciół.

22. Obsequi(um) amicos, veritas odium parit.
Uległość tworzy przyjaźń, prawda rodzi nienawiść.

23. Obstipui steteruntque com(ae) et vox faucibus haesit. (Wergiliusz)
Zdrętwiałem, włosy moje stanęły dęba i głos mi zamarł w krtani.

24. Obtrectatio frequens.
Stała nieżyczliwość.

25. Ob turpem causam.
Z wsydliwego powodu.

26. Obversentur species honetae animo. (Cyceron)
Niechaj staną mu przed oczyma szlachetne przykłady.

27. Occasio furem facit.
Okazja czyni złodzieja.

28. Occidit, occidit spes omnis...
Upadła, upadła wszelka nadzieja.

29. Occupatio terrae nullius.
Zawłaszczenie ziemi niczyjej.

30. Occurrunt homines, nequeunt occurrere montes.
Spotykają się ludzie, a góra z górą się nie spotka.

następny >>