Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. Ibi semper victoria, ubi concordia est. (Publiusz Sunus)
Tam zawsze zwycięstwo, gdzie zgoda jest.

2. Ignavis semper feriae.
Leniwym zawsze dni wolne.

3. In Bellonae hortis nascuntur semina mortis.
W ogrodach Bellony (wojny) rodzą się nasiona śmierci.

4. In flammam flammas, in mare fundis aquas.
W ogniu płomienie, do morza leją się wody.

5. In labore virtus et vita.
W pracy cnota i życie.

6. In medio stat veritas.
Prawda leży pośrodku.

7. In merito.
W samej treści.

8. In perpetuum.
Na zawsze.

9. In summo gradu.
W najwyższym stopniu.

10. Inter arma silent leges.
W czasie wojny milczą prawa.

11. Invidia gloriae umbra est.
Zazdrość jest cieniem sławy.

12. Is fecit, cui prodest.
Ten jest winien, komu to przynosi korzyść.

13. Ista, quae spectantur, ad quae consistitur, quae alter aleri stupens monstrat, foris nitent introrsus misera sunt. (Seneka)
Te rzeczy, które przyciągają oczy i przy których się przystaje, które jeden drugiemu z podziwem pokazuje, te rzeczy po wierzchu błyszczą, a są lichotą w środku.

14. Iucundi peracti labores.
Miłe są trudy przepędzone.

15. Iustitia civitatis fundamentum.
Sprawiedliwość jest fundamentem państwa.

16. Iactantius maerent, qui minus dolent.
Wyrażają swój ból bardziej okazale ci, którzy mniej cierpią.

17. Iam dolor in morem venit meus. (Owidiusz)
Mój ból (gorycz, nieszczęście) już się zmienił w przyzwyczajenie.

18. Iam fama nimium fecit.
Plotka już uczyniła zbyt wiele [jeszcze dodała ponadto].

19. Iam lucis orto sidere.
Już zajaśniała gwiazda poranka. Dosł. Gdy już zajaśniała...

20. Ibi bene, ubi patria.
Tam dobrze, gdzie ojczyzna.

21. Ibi patria, ubi bene.
Tam ojczyzna, gdzie dobrze.

22. Idealiter.
W wyobraźni. Abstrakcyjnie.

23. Idem.
Ten sam. (np. autor przy cytowaniu literatury)

24. Id est luce clarius.
To jest jaśniejsze od światła.

25. Ignava ratio.
Gnuśne rozumowanie.

26. Ignavia corpus hebetat, labor firmat.
Nieróbstwo osłabia ciało, a praca je krzepi.

27. Igne ac ferro. (lub Igni et farro lub Igni farroque)
Ogniem i mieczem.

28. Ignis non exstinguitur igne.
Ognia nie gasi się ogniem.

29. Ignis sanat.
Ogień leczy.

30. Ignis fatuus.
Błędny ognik.

następny >>