Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. Maiori cede!
Ustąp większym!

2. Mala herba cito crescit.
Złe ziele szybko rośnie.

3. Manifesta non egent probatione.
Oczywiste nie wymaga dowodu.

4. Maximae fortunae minime crede!
Największemu szczęściu wierz najmniej.

5. Medio tutissimus ibis. (Owidiusz)
Idąc środkiem będziesz najbardziej bezpieczny.

6. Meliores, prudentiores, constantiores nos tempus facit.
Czas czyni nas lepszymi, roztropniejszymi i bardziej statecznymi.

7. Memento te hominem esse.
Pamiętaj, że jesteś człowiekiem.

8. Memini tui, memento mei.
Pamiętam o tobie, pamiętaj o mnie.

9. Modus vivendi.
Sposób życia.

10. Mors certa, hora incerta.
Śmierć jest człowiekowi pewna, ale jej godzina nieznana.

11. Multi multa sciunt, nemo omnia.
Liczni ludzie wiele wiedzą, wszystkiego nie wie nikt.

12. Muros erigunt, mores neglegunt.
Wznoszą mury, a lekceważą obyczaje.

13. Macte animo, iuvenis!
Bądź mężny młodzieńcze!

14. Magister bibendi.
Nauczyciel picia.

15. Magister elegantiarum.
Mistrz wytworności.

16. Magna cum laude.
Z wielką chwałą.

17. Magna di curant, parva neglegunt.
O wielkie rzeczy bogowie się troszczą, o małe nie dbają.

18. Magnam rem puta unum hominem agere.
Być zawsze sobą. Dosł. Za wielką rzecz uważaj odgrywanie jednej roli.

19. Magna otia caeli.
Wielka jest obojętność nieba.

20. Magna petis...
Żądasz [zbyt] wielkich rzeczy.

21. Magne res est amor.
Wielka to rzecz - miłość.

22. Magnum bonum.
Wielkie dobro.

23. Magnum ignotum.
Wielka niewiadoma.

24. Magnum opus.
Wielkie dzieło.

25. Magna opera.
Wielkie dzieła.

26. Magnum vectigal parsimonia.
Oszczędność to wielki dochód.

27. Magnus gubernator et scisso navigat velo.
Wielki sternik płynie nawet z poszarpanym żaglem.

28. Magnus ille est, qui fictilibus sic utitur, quemadmodum argento, nec ille minor est, qui sic argento utitur, quemadmodum fictilibus. (Seneka)
Wielki jest ten, kto naczyniami glinianymi posługuje się tak jak srebrną zastawą. Ale nie mniejszy jest i ten, kto ze srebrną zastawą obchodzi się tak jak z glinianą.

29. Magnus ille, qui in divitiis pauper est.
Wielki ten, kto będąc bogatym, żyje jak ubogi.

30. Magnus in minimus.
Wielki [człowiek] w małych [sprawach].

następny >>