Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. Damnat quod non intellegunt.
Nienawidzą, ponieważ nierozumieją.

2. Damnosa quid non inminuit dies? (Horacy)
Czegóż nieszczęsny czas nie wykoślawi?

3. De gustibus non est disputandum.
O gusta nie należy się spierać.

4. De morius nil nisi bene.
O zmarłym nic, jeśli nie dobrze (mówimy).

5. Diem perdidi. (Tytus)
Zmarnowałem dzień.

6. Dies diem docet.
Dzień uczy dzień.

7. Diligentia comparat divitias. (Cyceron)
Pilność zestawia bogactwa.

8. Discipulus est proiris posterior dies.
Ostatni dzień jest uczniem pierwszego.

9. Domus finis est usus. (Cyceron)
Granicą domu jest doświadczenie.

10. Donex eris felix, multos numerabis amicos, Tempora si fuerint nubila, solus eris.
Dopóki będziesz szczęśliwy wielu przyjaciół wokół siebie zliczysz, Jeśli czasy będą chmurne, zostaniesz sam.

11. Dum spiro, spero.
Dopóki oddycham mam nadzieję.

12. Dum vivimus, vivamum!
Podczas gdy żyjemy, żyjmy!

13. Dura lex, sed lex.
Twarde prawo, lecz prawo.

14. Dabis, improbe, poenas! (Wergiliusz)
Poniesiesz karę, niegodziwsze!

15. Dabit deus his quoquo finem, [malis].
Bóg i tym (nieszczęściom) położy kres.

16. Da daxtram misero...
Podaj prawicę nieszczęsnemu.

17. Daemonum cibus est: carmina poetarum, saecularis scientia, rhetoricum pompa verborum. (Hieronim, biskup ostrzyhomski [?])
Pokarmem diabelskim są pieśni poetów, wiedza świecka i retoryczne ozdoby słowne.

18. Da locum melioribus.
Ustąp miejsca lepszym.

19. Da mi basia mille, deinde centum. (Katullus)
Pocałunków mi daj tysiąc i setkę.

20. Da mihi aliquid potum.
Daj mi coś do picia.

21. Da mihi factum, dabo tibi ius.
Udowodnij fakt, a ja ci wskażę prawo.

22. De actu et visu.
Z doświadczenia i obserwacji.

23. Dare est docere reddere.
Dawać znaczy uczyć odwzajemniania.

24. Data merces est erroris mei magna.
Wysoka była cena mojego błędu.

25. Data occasione.
Przy nadarzającej się sposobności.

26. Dat bene, dat multum, qui dat com munere vultum.
Daje dobrze, daje wiele, kto daje z podarkiem uśmiech.

27. Dat quae quisque potest.
Każdy daje, co może.

28. Datum ut supra.
Data jak wyżej.

29. Datum ut retro.
Data jak na odwrocie dokumentu.

30. Dat veniam corvis, vexat censura columbas.
Cenzura wybacza krukom, a gnębi gołębie.

następny>>