Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. Carpe diem! (Horacy)
Chwytaj dzień!

2. Carthaginem delendam esse censeo.
Sądzę, że Kartagina jest zniszczona.

3. Carum est, quod rarum est.
Drogie jest to, co rzadkie.

4. Cave me domine ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo.
Strzeż mnie panie przed przyjaciółmi, z nieprzyjaciółmi sam dam sobie radę.

5. Cernutur in agendo virutes.
W działaniu rozpoznajemy cnoty.

6. Circa.
W przybliżeniu.

7. Cito.
Szybko.

8. Civium concordia murus urbium.
Zgoda obywateli murem miast.

9. Concordia domi, foris pax.
Zgoda w domu, pokój na zewnątrz.

10. Conscientia mille tertes est.
Sumienie jest tysiącem świadków.

11. Consuetudo est altera natura.
Przyzwyczajenie jest drugą naturą.

12. Contra spem spero.
Wbrew obawom mam nadzieję.

13. Corpus delicit.
Dowód rzeczowy.

14. Cui flavam religas comam, simplex munditiis? (Horacy)
Dla kogo wiążesz płowozłotą grzywę, prosto odziana?

15. Cupida sum vocem tuam audienti.
Jestem żądna słuchania twego głosu.

16. Cacactum non est pictum.
Nafajdane to nie namalowane.

17. Cadit quaestio.
Sprawa upadła.

18. Caeca est invidia.
Zazdrość jest ślepa.

19. Cael(um) ipsum petimus [stultita]...
Głupotą naszą sięgamy do niebios [zenitu].

20. Caesar ad Rubiconem.
Cezar nad Rubikonem.

21. Caesar citra Rubiconem.
Cezar przekroczył Rubikon.

22. Caesarem stantem mori decet.
Cesarzowi przystoi umrzeć, stojąc.

23. Caesar non supra grammaticos.
Cesarz nie [stoi] wyżej od gramatyków.

24. Calamitas virtutis occasio est. (Seneka)
Nieszczęście jest okazją do wykazania męstwa.

25. Calamitosus est animus futuri anxius et ante miserias miser.
Nieszczęsna (narażona na klęski) jest dusza pełna trosk o przyszłość i nieszczęśliwa już przed nadejściem zgryzoty.

26. Calcat iacentem vulgus...
Tłum (pospulstwo) kopie leżącego.

27. Caligo mentis.
Zaćmienie umysłu.

28. Calvitum non est vitium, sed prudentiae indicium.
Łysina to nie ułomność (wada), lecz oznaka mądrości.

29. Camelum videbis saltantem.
Usłysz bujdy. Dosł. Zobacz tańczącego wielbłąda.

30. Canidida me docuit nigras odisse puellas, odero si potero, si non, invitus amabo. (Napis na ścianie domu w Pompei, złożony m.in. z wiersza Owidiusza)
Kandyda ("Blondyna") wpoiła mi nienawiść do brunetek, będę ich nienawidził, jeśli potrafię. Ale jeśli nie [uda mi się to], to będę je kochał wbrew sobie.

następny >>