Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. Ab ovo usque ad mala.
Od początku do końca. Dosł. Od jaja aż do jabłka.

2. Acta est fabula (Oktawian August)
Sztuka jest zakończona!

3. Ad augusta per angusta.
Do wzniosłych [celów] przez wąskie [dróżki].

4. Ad Kalendas Graekas.
Nigdy! Dosł. Na greckie Kalendy.

5. Ad rem.
Do rzeczy.

6. Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum.
Młodość jest czasem uczenia się, lecz żaden wiek nie jest na to za późny.

7. Aequam memento rebus in arduis servare mentem. (Horacy)
Pomnij zachować umysł niezachwiany w trudnych chwilach.

8. Alea iacta est.
Kości zostały rzucone.

9. Alitur vitium vivitque tegendo.
Wada żywi się i wzrasta w ukryciu.

10. Alma mater Iagellonica.
Dobroczynna matka Jagielonka.

11. Alter alterum docet.
Jeden drugiego uczy.

12. Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere (Seneka).
Trzeba byś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć [z pożytkiem] dla siebie.

13. Amare humanum est, humanum ignoscere est.
Rzeczą ludzką jest kochać, rzeczą ludzką jest przebaczać.

14. Amicitia inter pocula contracta plerumquae vitrera est.
Przyjaźń zawarta przy kieliszkua często krucha jest.

15. Amicos res secundae parant, res adversae prabant.
Rzeczy pomyślne przyciągają przyjaciół, niepomyślne sprawdzają.

16. Amicus certus in re incerta cernitur.
Prawdziwy przyjaciel jest poznany w sytuacji niepewnej.

17. Amicus verus rara avis est.
Prawdziwy przyjaciel to rzadki ptak.

18. Amicus vitae medicamentum (Cyceron).
Przyjaciel jest lekarstwem życia.

19. Amor omnia vincit.
Miłość wszystko zwycięża.

20. Amore, more, ore, re servantur amicitiae.
Miłóścią, obyczajem, obliczem, rzeczą przyjaźń jest zachowana.

21. Ardua prima via est.
Pierwsza droga trudną jest.

22. Arrectis auribus.
Z nastawionymi uszami.

23. Ars amandi.
Sztuka kochania.

24. Ars non habet osorem nisi ignorantem.
Sztuka nie ma wrogów oprócz ignorantów.

25. Artificem commendat opus.
Dzieło zachwala mistrza.

26. Asinus asino pulcherrimus.
Osioł osłu najpiękniejszy.

27. Assidue addiscens ad senium venio.
Nieprzerwanie ucząc się, dochodzę ku starości.

28. Audaces fortuna iuvat.
Odważnych szczęście wspiera.

29. Audi multa, dic pauca!
Słuchaj dużo, mów mało!

30. Audi, vide, sile!
Słuchaj, patrz, milcz!

następny>>