Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. Labor omnia vincit.
Praca wszystko zwycięża.

2. Lenior et melior fis accedente senecta.
Zbliżając się do starości stajemy się łagodniejsi i lepsi.

3. Libri amici, libri magistri.
Książki przyjaciółmi, książki nauczycielami.

4. Littera docet, littera nocet.
Litera uczy, litera szkodzi.

5. Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla.
Dzięki radom droga jest długa, dzięki przykładom-krótka i skuteczna.

6. Labitur occulte fallitque volatilis aetas, et nihil est annis velocius... (Owidusz)
Pierzchliwy czas, zwodząc nas umyka niepostrzeżenie; nic nie jest szybsze niż lata.

7. Labora, aselle, quomodo ego laboravi et proderit tibi.
Popracuj, osiołku, tak jak ja pracowałem, i wyjdzie ci to na dobre.

8. Labores pariunt honores.
Trudy przynoszą zaszczyty.

9. Labor et patientia omnia vincunt.
Praca i cierpliwość wszystko przezwyciężą.

10. Labuntur anni...
Upływają lata.

11. Labuntur tempora...
Płyną czasy.

12. Lacrimae celeriter arescunt.
Łzy szybko wysychają.

13. Lacrima nihil citius arescit. (Cyceron)
Nic szybciej nie wysycha niż łza.

14. Lacrimis adamanta movebis. (Owidiusz)
Łzami nawet kamień skruszysz.

15. Laesa maiestas.
Zdrada stanu. Dosł. Obrażony majestat.

16. Laetificat stultum grandis promissio multum.
Wielka obietnica ogromnie głupca cieszy.

17. Lapis inferalis.
Kamień piekielny. (czyli azotan srebra)

18. Lapis philosophorum.
Kamień filozoficzny.

19. Lapsus memoriae.
Błąd pamięci.

20. Lassata viris necdum satiata recessit.
Odeszła, zmęczona mężczyznami, ale wciąż jeszcze nie zaspokojona. (O Mesalinie)

21. Latet in cauda venenum.
Na końcu mowy umieszczone są zarzuty. Dosł. W ogonie kryje się jad.

22. Latrante uno latrat statim et alter canis.
Gdy jeden pies zaszczeka, drugi natychmiast króluje.

23. Laudant, quod non intellegunt.
Chwalą to, czego nie rozumieją. (na czym się nie znają)

24. Laus Deo!
Chwała Bogu!

25. Lavare manus.
Umywać ręde.

26. Legem nocens veretur fortun(am) innocens.
Przestępca boi się prawa, niewinny - losu.

27. Legenda aurea.
Złota legenda.

28. Lege, quaeso!
Proszę, przeczytaj!

29. Leges ab omnibus intellegi debant.
Ustawy powinny być zrozumiałe przez wszystkich.

30. Leges barbarorum.
Prawa barbarzyńców.

następny >>