Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. Quae tua sunt, tibi habe; quae mea sunt, redde mihi.
To, co twoje sobie zachowaj; to, co moje, oddaj mi.

2. Quae volumus, ea credimus libenter, et quae sentimus ipsi, reliquos senitre speramus. (Cezar)
Wierzymy chętnie w to, czego pragniemy i spodziewamy się, że nasze uczucia podzielają inni.

3. Quid leges sine moribus vanae proficiunt? (Horacy)
Co warte puste słowa bez obyczajów.

4. Quid opus est verbis?
Na co tu słowa?

5. Quid rei est?
W czym rzecz?

6. Quid stultius est quam incerta pro certis habere?
Cóż jest głupsze niż uważać rzeczy niepewne za pewne?

7. Quid vesper ferat, incertum est.
Nie wiadomo, co przyniesie wieczór.

8. Quidquid discis, tibi discis.
Czegokolwiek się uczysz, rozwijasz się.

9. Quiescere iuventus nescit.
Młodzież nie może trwać w spokoju.

10. Quod scimus gutta est, ignoramus mare.
To, co wiemy, jest kroplą, a to, czego nie wiemy morzem.

11. Quot homines, tot sententiae.
Ile ludzi, tyle opinii.

12. Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris.
Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe.

13. Qualis artifex pereo!
Jakiż artysta ginie [we mnie]!

14. Quaecumque vultis, ut faciant vobis homines et vos facite eis.
[Wszystko] co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie.

15. Quaedam sunt, quae nocere non possint...
Są pewne siły, które nie mogą szkodzić.

16. Quae finxere, timent...
Boją się samych wymysłów. Dosł. Co sobie wytworzyli [w wyobraźni], tego się boją.

17. Quae fuerant vitia, mores sunt. (Seneka)
To, co było występkiem, staje się obyczajem.

18. Quaelibet vulpus caudem suam laudat.
Każdy lis swój ogon chwali.

19. Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat; quae ferrum non sanat, ignis sanat,quae vero ignis non sanat, insanabilia reputari oportet. (Hipokrates)
To, czego nie wyleczysz lekarstwem, wyleczysz żelazem (sklalpelem), czego nie wyleczysz żelazem, wyleczysz ogniem, czego ogniem nie wyleczysz, za nieuleczalne uważać należy.

20. Quae nocent, docent.
To, co szkodzi, uczy.

21. Quae non sunt prohibita permissa intelleguntur.
To, co jawnie nie zakazane, wydaje się, że jest dozwolone.

22. Quae peccamus iuvenes, ea luimus senes.
Za grzech młodości płacimy na starość.

23. Quae potui, feci, faciant meliora potentes.
Co mogłem, zrobiłem, niechaj lepiej zrobią ci, którzy mogą.

24. Quaequ(e) ipse miserrima vidi et quorum pars magna fui. (Wergiliusz)
A ja straszne rzeczy sam widziałem i sam w nich sporo wycierpiałem. Dosł. Byłem ich wielką częścią.

25. Quaere peregrinum!
Szukaj obcego! (głupiego)

26. Quaerite et invenietis.
Szukajcie a znajdziecie.

27. Quaeritur bell(i) exitus non causa. (Seneka)
Jeśli chodzi o wojnę - zadaje się pytania o wynik, a nie o przyczynę.

28. Quaestio diabolica.
Diabelskie pytanie.

29. Quaestio iuris.
Pytanie prawne.

30. Quaestio vexata.
Męczące pytanie.

następny >>