Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. Fama nihil est celerius.
Nic nie jest szybsze od plotki.

2. Fames artium magistra.
Niedostatek jest nauczycielem rzemiosła.

3. Fata viam invenient. (Wergiliusz)
Przeznaczenie znajdzie drogę.

4. Felix ille tamen corvo quoque rarior albo.
Szczęśliwy ten, przecież krukiem białym także jest.

5. Fides punica.
Wierność punicka (wiarołomstwo)

6. Finis coronat opus.
Dzieło koronuje cel.

7. Fortuna dictur caeca.
Mówi się, że los jest ślepy.

8. Fugit hora.
Czas ucieka.

9. Faber est quisque suae fortunae.
Każdy jest kowalem swojego losu.

10. Fabula docet.
Oto morał tej bajki. Dosł. Bajka uczy.

11. Fabulis non expletur venter.
Bajkami żołądka nie napełnisz.

12. Fac et extusa.
Najpierw zrób, potem usprawiedliwiaj się.

13. Fac et spera.
Działaj i miej nadzieję.

14. Fac fideli sis fidelis.
Bądź wierny temu, kto wierny tobie.

15. Facile dictu, difficile factu.
Łatwo powiedzieć, trudo zrobić.

16. Facile est enim tenores adhuc animos componere, difficulter reciduntur vitia, quae nobiscum creverunt. (Seneka)
Łatwo bowiem kształtować jeszcze młode dusze, trudno natomiast ukrócić wady, które urosły wraz z nami.

17. Facil(e) omnes, cum valemus, recta consili(a) aegrotis damus.
My wszyscy, kiedy jesteśmy zdrowi, łatwo dajemy dobre rady chorym.

18. Facile remedium est ubertatis.
Od przybytku głowa nie boli. Dosł. Z nadmiarem łatwo sobie poradzić.

19. Facilius oppresseris quam revocaveris [ingenia studiaque]. (Tacyt)
[Talenta i nauki] łatwiej można stłumić, niż do życia przywrócić.

20. Fac simile.
Zrób podobnie.

21. Facta est grando et ignis.
Powstał grad i ogień.

22. Facta loquuntur.
Fakty mówią same za siebie. Dosł. Fakty krzyczą.

23. Facta notoria.
Ogólnie znane fakty.

24. Facta sunt verbis difficilora.
Czyny są trudniejsze niż słowa.

25. Fac te ipse felicem.
Uczyń sam siebie szczęśliwym.

26. Factum est.
Stało się.

27. Factum est factum.
Zrobiono to, co zrobiono.

28. Factum, non fabula.
Fakt, nie bajka.

29. Faecem bibat, qui vinum bibit.
Kto nawarzył piwa, niech je wypije. Dosł. Kto pije wino, niech wypije osad.

30. Faex civitias (Faex populi).
Męty państwowe (męty społeczne).

następny >>