Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. Natura aliud alii iter ostendit.
Druga natura inną drogę pokazuje.

2. Naturae lusus.
Wybryk natury.

3. Naturalia non sunt turpia.
Rzeczy przyrodzone nie są obrzydliwe.

4. Nec Caesar supra grammaticos.
Nawet Cezar musi poddać się regułom gramatyki.

5. Ne puero gladium.
Nie dawaj dziecku miecza.

6. Nec nos ambitio, nec amor nos tangit habendi. (Owidiusz)
Nie kieruje nami ani pragnienie zaszczytów, ani posiadania.

7. Nec tecum possum vivere, nec sine te.
Nie mogę żyć z tobą ani bez ciebie.

8. Nemo ignavia immortalis factus est.
Nikt nie stał się nieśmiertelny poprzez gnuśność.

9. Nemo scit, ubi calceus urat, nisi qui eum portat.
Tylko ten wie, gdzie go trzewik ciśnie, kto go nosi.

10. Nemo sine vitiis est.
Nikt nie jest bez wad.

11. Nemo tenetur ad impossibile.
Nikt nie może być zmuszony do rzeczy niemożliwych.

12. Nemo timendo ad summum pervenit locum.
Nikt nie doszedł do celu poprzez strach.

13. Nemo usque ad mortem beatus mansit.
Nikt aż do śmierci nie był szczęśliwy.

14. Nihil citius arescit quam lacrimae.
Nic nie wysycha szybciej niż łzy.

15. Nihil citius senescit quam gratta.
Nic nie starzeje się szybciej niż wdzięczność.

16. Nihil est ab omni parte beatum. (Horacy)
Nie ma bezwzględnego szczęścia.

17. Nihil est tam angusti animi quam amare divitias.
Nic tak nie świadczy o małostkowości jak umiłowanie bogactwa.

18. Nihil fit sine causa.
Nic nie dzieje się bez powodu.

19. Nihil homini certum est.
Nic człowiekowi nie jest pewne.

20. Nihil novi.
Nic nowego.

21. Nihil obstat.
Nic nie stoi na przeszkodzie.

22. Nil melius (est) quam cum ratione tacere.
Nie ma nic lepszego nad rozsądne milczenie.

23. Nil mirari, nil indignari, sed intellegere.
Nie dziwić się, nie oburzać, lecz zrozumieć.

24. Nil mortalibus ardui est.
Nic dla człowieka nazbyt strome.

25. Niminum civiles viles.
Zbyt grzeczni bywają ordynarni.

26. Nomina sunt odiosa. Nazwiska są nienawistne. Nie należy wymieniać nazwisk.


27. Nomen omen.
Nazwisko [stanowi] wróżbę.

28. Nomquam periculum sine periculo vincitur.
Niebezpieczeństwo nigdy nie zostanie pokonane bez ryzyka.

29. Non nova, sed nove.
Rzecz nie nowa, lecz podana w sposób nowy.

30. Non omne quod nitet aurum est.
Nie wszystko, co się świeci jest złotem.

następny >>