Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. Parentes carissimus habere debemus.
Rodziców, za najdroższych mieć musimy.

2. Parva domus, parva cura.
Mały dom, mała troska.

3. Pauperrimi non semper misserimi.
Najubożsi nie zawsze najbardziej nieszczęśliwi.

4. Pecuniae imperare non servire oportet.
Pieniądzom należy rozkazywać, a nie służyć.

5. Per aspera ad astra.
Przez cierpienie do gwiazd.

6. Perfer et obdura.
Znoś i panuj nad sobą.

7. Persona non grata.
Osoba niechciana.

8. Poetae nascuntur, oratores fiunt.
Poeci rodzą się, mówcą można zostać.

9. Post factum.
Po fakcie.

10. Post mortem est nulla voluptas.
Po śmierci nie ma już przyjemności.

11. Praesente medico nihil nocet.
W obecności lekarza nic nie szkodzi.

12. Praeterita mutare nemo potest.
Nikt nie może zmienić przeszłości.

13. Prima facie.
Na pierwszy rzut oka.

14. Primus inter pares.
Pierwszy między równymi.

15. Patres conscripti.
Ojcowie senatorzy.

16. Pro domo sua.
W obronie mojego domu.

17. Propria manu.
Własnoręcznie.

18. Pulvis et umbra sumus.
Jesteśmy pyłem i cieniem.

19. Pecunia non olet.
Pecunia non olet.

20. Panem et circenses!
Chleba i igrzysk!

21. Pacem in terris.
Pokój na ziemi.

22. Pacta clara, boni amici.
[Gdy] układy są jasne, [są] dobrzy przyjaciele.

23. Pacta conventa.
Uzgodniony układ.

24. Pacta sunt servanda.
Należy przestrzegać umów.

25. Pallida mors.
Blada śmierć.

26. Panem nostrum cotidianum.
Chleba naszego powszedniego.

27. Parcus assidet insano.
Skąpiec bliski szalonemu.

28. Pareatis!
Bądźcie posłuszni!

29. Pares cum paribus facillime congregnatur.
Równi z równymi łączą się najlepiej.

30. Parieti loqueris.
Mówisz do ściany.

następny >>