Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. Historia vita memoriae, magistra vitae. (Cyceron)
Historia jest pamięcią życia, nauczycielką życia.

2. Historia vitae magistra (est).
Historia nauczycielką życia.

3. Hoc erit post me, quod ante me fuit.
To samo będzie po mnie, co przede mną było.

4. Hoc fac.
Tak czyń.

5. Hodie mihi, cras tibi.
Dziś mi, jutro tobie.

6. Hominis est errare.
Rzeczą ludzką jest błądzić.

7. Homo doctus secum semper divitias habet.
Człowiek wykształcony bogactwo ma zawsze ze sobą.

8. Homo est animal sociale.
Człowiek jest zwierzęciem towarzyskim.

9. Homo homini consulere debet.
Człowiek człowiekowi powinien pomagać.

10. Homo improbus beatus non est.
Człowiek nieuczciwy nie jest szczęśliwy.

11. Homo res sacra homini.
Człowiek dla człowieka świętością.

12. Homo sum humani nil a me alienum puto.
Człowiekiem jestem i uważam, że nic co ludzkie nie jest mi obce.

13. Honesta fama melior pecunia.
Szczera opinia lepsza niż pieniądze.

14. Honos habet onus.
Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki.

15. Hospes hospiti sacer.
Gość to świętość dla gospodarza.

16. Habita fides ipsam plerumque fidem obligat.
Okazane zaufanie zobowiązuje zwykle do wzajemnej ufności.

17. Habita tecum.
Wniknij w siebie.

18. Habitus non facit monachum.
Habit nie czyni mnichem.

19. Hac urget lupus hac canis.
Z jednej strony grozi wilk, a z drugiej pies.

20. Haec est fides.
Oto wierność.

21. Haec habui dicere.
To właśnie chciałem powiedzieć.

22. Haec hactenus!
Wystarczy już o tym!

23. Haec lex valet in omnes.
To prawo dotyczy wszystkich.

24. Haec res tibi cordi sit!
Miej tę sprawę na sercu!

25. Haec Sibyllae foliis obscuriora.
To mniej zrozumiałe od wyroczni Sybilli.

26. Haeret res.
W tym rzecz.

27. Hannibal ad portas. (Hannibal ante portas.)
Hannibal u bram [Rzymu].

28. Hanc personam induisti, agenda est.
Wziąłeś na siebie tę rolę, więc ją graj! Dosł. Wdziałeś tę maskę, trzeba ją nosić.

29. Haud equidem tali me dignor honore.
Co do mnie, nie czuję się godna takiego zaszczytu.

30. Haud ignota loqur.
Nie mówię rzeczy nieznanych.

następny >>