Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. Saluta libenter!
Pozdrów chętnie!

2. Salva venia.
Za pozwoleniem.

3. Sapere auso.
Temu, który odważył się być mądrym.

4. Scio, me nihil scire.
Wiem, że nic nie wiem.

5. Sed fugit interea , fugit irreparabile tempus.
Lecz tymczasem ucieka, ucieka niepowetowany czas.

6. Si dis placet.
Jeśli bogom się podoba.

7. Similis simili gaudet.
Podobny cieszy się podobnym.

8. Sine ira et studio.
Bez gniewu i pasji.

9. Stricte.
Dokładnie (właśnie).

10. Suae quisque fortunae faber est.
Każdy jest kowalem swojego losu.

11. Sub condicione.
Pod warunkiem.

12. Sursum corda!
W górę serca!

13. Suum cuiquae [placet].
Każdemu [podoba się] swoje.

14. Sacculus plenus aranearum.
Sakiewka pełna jest pająków.

15. Sacer esto!
Niech będzie poświęcony bogom! Lub: Niech będzie przeklety! (wyrażenie używane przy składaniu ofiary bogom: przy składaniu ofiary wyższym bogom - było równoznaczne z błogosławieństwem, a przy składaniu ofiary bogom podziemia - z przekleństwem).

16. Sacer nepotibus cruor.
Krew przeklęta dla potomnych.

17. Sacra (także: Res sacra).
Rzeczy święte.

18. Sacra celerius absolvenda.
Obrzędy trzeba szybciej kończyć.

19. Sacra populi lingua est.
Język ludu jest święty.

20. Sacra profanis [secernere; discernere]
[Oddzielić] sprawy święte od świeckich.

21. Saeculi, non hominis virtus.
Dostojność wieku, a nie człowieka.

22. Saeculi vitia, non hominis.
Ułomność epoki, a nie ludzi.

23. Saeculorum novus nascitur ordo.
Rodzi się nowy porządek wieków.

24. Saeculum obscurum.
Wiek ciemny.

25. Saepe.
Często.

26. Saepe aliud volumus, aliud optamus. (Seneka)
Często tak bywa, że czego innego chcemy (naprawdę), a czego innego sobie życzymy.

27. Saepe enim causa moriendi est timide mori.
Często przyczyną śmierci jest lęk przed śmiercią.

28. Saepe (e)st etiam sub palliolo sordido sapientia.
Często pod brudnym płaszczem jest (skrywa się) mądrość.

29. Saepe stilum vertas, iterum quae digna legi sint, scirpturus, neque t(e), ut miretur turba labores, contentus paucis lectoribus...
Często odwracaj rylec [poprawiaj, zamazuj błędy], jeśli chcesz pisać rzeczy godne powtórnego czytania. Nie trudź się dla sławy u tłumu, ale pracuj, zadowalając się nielicznymi czytelnikami.

30. Saepe viri fallunt, tenerae non saepe puellae. (Owidiusz)
Często oszukują mężczyźni, rzadko delikatne dziewczyny.

następny >>