Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. Graecia capta ferum victorem cepit. (Horacy)
Podbita Grecja dzikich zwycięzców podbiła.

2. Graecia victa victorem vicit.
Zwyciężona Grecja - pokonała zwcięzcę.

3. Gravissimum est imperium.
Najcięższa jest władza.

4. Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. (Horacy).
Kropla drąży skałę nie siłą, lecz częstym spadaniem.

5. Gutta cavat lapidem.
Kropla drąży skałę.

6. Galeatum sero dueli paenitet.
Uzbrojonemu nie czas narzekać na wojnę.

7. Galilaee, vicisit!
Galilejczyku, zwyciężyłeś.

8. Galinarum lac.
Ptasie mleko.

9. Gallina scripsit.
Nagryzmolił jak kura pzaurem. Dosł. Kura nagryzmoliła.

10. Gallus in suo sterquilinio plurium potest.
Kogut na swojej kupie nawozu wszechwładny.

11. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! (fragemnt z pieśni studenckiej "Gaudamus igitur")
Radujmy się więc dopóki jesteśmy młodzi.

12. Gaudet tentamine virtus.
Cnota raduje się, gdy jest wystawiona na próbę.

13. Gaude sorta tua. (Horacy)
Ciesz sie ze swego losu.

14. Gaudent tamen esse rogatae. (Owidiusz)
Cieszą się jednak, że się je prosi. (o dziewczętach)

15. Gaudi maeror comes.
Towarzyszka radości - smutek.

16. Gaudium certaminis.
Radość walki.

17. Gaudium magnum nuntio vobis.
Obwieszczam wam wielką nowinę.

18. Gemma gemmarum.
Klejnot nad klejnotami.

19. Genius loci.
Duch opikuńczy danego miejsca. Dosł. Geniusz miejsca.

20. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis!
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.

21. Gloria in saecula saeculorum.
Chwała na wieki wieków.

22. Gloria patriae.
Chwała ojczyźnie.

23. Gloria victis.
Chwała zwyciężonym.

24. Gradiam.
Krok po kroku.

25. Grande mortalis aevi spatium.
Wielka część ludzkiego życia.

26. Granum salis.
Szczypta soli. Dosł. Szczypta soli.

27. Grata novitas [est].
Miła [jest] nowość.

28. Gratia gratiam parti.
Uprzejmość rodzi uprzejmość.

29. Gratias tibi maximas ago.
Serdecznie dziękuję.

30. Gratia vobis et pax.
Łaska wam i pokój.

następny >>