Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. Raptus puellae.
Porwanie dziewicy.

2. Rara avis.
Rzadki ptak.

3. Repetitio est mater studiorum.
Powtarzanie jest matką nauk.

4. Requiescat in pace.
Niech spoczywa w pokoju.

5. Requiescat in pice.
Niech spoczywa w smole.

6. Res publica mihi carior est quam vita mea.
Republika jest mi droższa od mojego życia.

7. Rapienda rebus in malis praeceps via (e)st.
W nieszczęściu należy obierać drogę ryzykowną.

8. Raram fecit mixturam cum sapientia forma.
Piękność rzadko idzie w parze z mądrością.

9. Rara occasio.
Rzadka okazja.

10. Rari quippe boni: numera, vix sunt totidem, quot Thebarum portae, vel divitis ostia Nili.
Zacnych na świecie niewielu, dobrzy ludzie [to] rzadkość: ot, tylu, ile bram w Tebach albo ujść Nilu!

11. Raro.
Rzadko.

12. Rata pars.
Odpowiednia część.

13. Rata portio.
Część proporcjonalna.

14. Ratio discessit.
Zdrowy rozsądek odszedł.

15. Ratio dubitandi.
Podstawa do wyrażenia wątpliwości.

16. Ratio (legis) est anima legis.
Uzasadnienie (ustawy) jest duszą ustawy.

17. Rationale animal es.
Jesteś istotą rozumną.

18. Rationale enim animal est homo.
Człowiek bowiem jest istotą rozumną.

19. Ratio (...) nihil aliud est quam in corpus humanum pars divini spiritus mersa.
Rozum (...) nie jest niczym innym, jak zasadzoną w ludzkim ciele cząstką ducha boskiego.

20. Ratio scripta.
Sens pisanego słowa.

21. Ratio sufficiens.
Racja wystarczająca.

22. Realiter.
W rzeczywistości.

23. Re bena gesta.
Dobrze wykonawszy pracę.

24. Rebus dictantibus.
Według potrzeb rzeczy.

25. Rebus in adversis animum submittere noli spem retine... (Katon)
W trudnych warunkach nie trać ducha, zachowaj nadzieję.

26. Rebus in adversis melius sperare memento.
W trudnych warunkach miej nadzieję na lepsze.

27. Rebus in angustis facile (e)st contemnere vitam.
Będąc w nieszczęściu, nietrudno pogardzać życiem.

28. Rebus in arduis...
W trudnych okolicznościach.

29. Rebus sic stantibus.
W takim stanie rzeczy.

30. Recenter paratum.
Świeżo przygotowane.

następny >>