Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V31. Vae mihi! (Plaut)
Biada mi (nieszczęsnemu)!

32. Vae soli! Quia cum ruerit non habet sublevantem.
Biada samotnemu! Ponieważ gdy upadnie, nie ma kto go podnieść.

33. Vale!
Żegnaj! Bądź zdrów!

34. Valeant curae.
Niech przepadną troski.

35. Vale et me ama!
Bądź zdrów i kochaj mnie!

36. Vale et salve et me amare perge.
Bądź zdrów i o mnie nie zapominaj (i kochaj mnie nadal).

37. Valetudo bonum optimum.
Zdrowie - najwyższe dobro.

38. Valles lacrimarum.
Dolina płaczu. Padół łez.

39. Vana est sapientia nostra.
Czcza (pusta) jest nasza mądrość.

40. Vanae voces populi non sunt audiendae.
Nie należy słuchać zwodniczych opinii ludu.

41. Vana imago.
Zmora, mara, cień zmarłego.

42. Vanitas vanitatum.
Marność nad marnościami.

43. Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
Marność nad marnościami i wszystko marność.

44. Vanum est vobis ante lucem surgere.
Daremnie wstajecie przed świtem.

45. Variae sunt rerum figurae.
Różne są układy rzeczy. Tj. fortuna kołem się toczy.

46. Variatio delectat. (Za Eurypidesem).
Odmiana raduje.

47. Varietas delectat.
Rozmaitość raduje.

48. Varietas occurrit satietati.
Urozmaicenie chroni od przesytu.

49. Vari(um) et mutabile semper femina. (Wergiliusz)
Niestała i zmienna zawsze jest kobieta.

50. Vasa inania plurimum sonant.
Puste naczynia robią najwięcej hałasu.

51. Vastum silentium.
Martwe milczenie. Tj. martwa cisza.

52. Vectigalia nervos esse rei publicae semper duximus. (Cyceron)
Podatki uważaliśmy zawsze za nerwy państwa.

53. Velis passis. (Cyceron)
Z rowiniętymi żaglami.

54. Velis remisque fugienda [res est]. (Cyceron)
[Od tego problemu] należy uciekać z pomocą żagli i wioseł. Tj. wszelkimi sposobami należy unikać przytłaczającego przygnębienia.

55. Velle non discitur.
Nie można nauczyć się chcieć.

56. Velociter, faciliter.
Szybko, łatwo.

57. Vel sapientissimus errare potest.
I najmądrzejszy może się mylić.

58. Velut aegri somnia... (Horacy)
Jak sny chorego.

59. Veluti pecora.
Jak bydlęta.

60. Venalis populus, venalis curia patrum.
Sprzedajny naród, sprzedajna kuria starszych. (o demokracji, senacie i rządzie)

<< poprzedni następny >>