Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. Ego pro domo mea oro.
Mówię w obronie mojego domu.

2. Errare humanum est.
Błądzić jest rzeczą ludzką.

3. Est hederae vis multa, qua crinis religata fulges. (Horacy)
Nie brak też bluszczu, gdy włosy nim zwiążesz., ślicznie wyglądasz.

4. Est mihi cura futura.
Gnębi mnie troska o przyszłość.

5. Etiam sanato vulnere cicatrix manet.
Blizna pozostaje także po wyleczonych ranach.

6. Et tu Brute?
I ty Brutusie?

7. Ex adverso.
Z przeciwnej strony.

8. Ex definitione.
Co wynika z definicji.

9. Ex necessitate.
Z konieczności.

10. Ex promptu.
Bez przygotowania.

11. Exceptio confirmat regulam.
Wyjątek potwierdza regułę.

12. Exegi monumentum aere perrenius. (Horacy)
Wzniosłem pomnik trwalszy od spiżu.

13. Ea condicione.
Pod tym warunkiem.

14. Eadem aut turpia aut honesta. (Seneka)
Te same postępki mogą być albo haniebne, albo szlachetne.

15. Ea est natura hominum.
Taka jest natura ludzka.

16. Ebrietas est metropolis omnium vitiorum.
Pijaństwo jest siedzibą wszystkich wad.

17. Ebrietas est voluntaria insania.
Pijaństwo jest dobrowolnym szaleństwem.

18. E cantu cognoscitur avis.
Ptaka poznajemy po śpiewie. Dosł. Każdy ptak po swojemu śpiewa.

19. Ecce agnus Dei, qui tollit peccata mundi.
Oto baranek boży, który gładzi grzechy świata.

20. Ecce homo!
Oto człowiek!

21. Ecce signum.
Oto znak.

22. Ecce tibi lupus in sermone.
O wilku mowa. Dosł. Masz ci [los]! - wilk w rozmowie [się pojawił]

23. Edamus, bibamus, gaudeamus! Post mortem nulla voluptas. (napis na grobowcu Sardanpala)
Jedzmy, pijmy, radujmy się! Po śmierci nie ma już przyjemności.

24. Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus.
Jemy, aby żyć, a nie żyjemy po to, aby jeść.

25. Effugere non potes necessitates, potes vincere. (Seneka)
Rzeczy koniecznych uniknąć nie możesz, ale możesz je przezwyciężyć.

26. Effugiunt structos nomen honorque rogos.
Imię i godność unikną stosu.

27. E fructu arbor cognoscitur.
Dobre drzewo dobre rodzi owoce, a złe drzewo - złe. Dosł. Drzewo poznaje się po owocu.

28. Ego mitto vos sicut oves in medio luporum.
Ja was posyłam jako owce między wilki.

29. Ego nihil timeo, quia hihil habeo.
Nic nie mam, więc niczego się nie boję.

30. Ego nolo Caesar esse, Ambulero per Britannos. (Publius Annius Florus)
Ja tam nie chcę być Cezarem, po Brytanii spacerować.

następny >>