Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. Ubi bene, ibi patria. (Cyceron)
Gdzie dobrze, tam ojczyzna.

2. Unus pro multis.
Jeden za wszystkich.

3. Usus magister est optimus.
Praktyka jest najlepszym nauczycielem.

4. Ubi ius, ibi remedium.
Gdzie jest prawo, tam jest i środek zaradczy.

5. Ut salutabis, ita salutaberis.
Jak pozdrowisz, tak zostaniesz pozdrowiony.

6. Uberrima fide.
W najbardziej uczciwy sposób.

7. Ubi amici, ibi opes.
Gdzie przyjaciele, tam bogactwa.

8. Ubi concordia, ibi victoria.
Gdzie zgoda, tam zwycięstwo.

9. Ubi crux, ibi lux.
Gdzie krzyż, tam zbawienie.

10. Ubicumque dulce est, ibi et acidum invenies.
Wszędzie, gdzie jest słodkie, jest i kwaśne.

11. Ubicumque homo est, ibi beneficii locus est.
Gdzie człowiek jest, tam i okazja do wyświadczenia dobrodziejstw.

12. Ubi deest peplum, non est perfectum gaudium.
Gdzie brak kobiety, tam nie ma pełnej radości. Dosł. Gdzie brak stroju, radość niepełna.

13. Ubi emolumentum, ibi onus.
Gdzie prawa (przywileje), tam i obowiązki.

14. Ubi est confessio, ibi est remissio.
Gdzie jest przyznanie się, tam jest przebaczenie.

15. Ubi ius, ibi onus.
Gdzie prawo, tam obowiązek.

16. Ubi ius, ibi societas.
Gdzie prawo, tam i społeczeństwo.

17. Ubi leones.
Gdzie lwy.

18. Ubi lex, ibi poena.
Gdzie prawo, tam kara.

19. Ubi maxime gaudebis, maxime metues. (Seneka)
Kiedy cieszysz się najbardziej, masz najwięcej podstaw do strachu.

20. Ubi mel, ibi apes.
Gdzie miód, tam pszczoły.

21. Ubi nihil est, Caesar iure suo excidit.
Gdzie nie ma niczego, tam cesarz traci swe prawa.

22. Ubi onus, ibi sonus.
Gdzie ciężar, tam jęk.

23. Ubi periculum, ibi lex.
Gdzie niebazpieczeństwo, tam prawo.

24. Ubi rerum testimonia adsunt, quid opus est verbis?
Tam, gdzie sprawa sama za siebie mówi, po co słowa?

25. Ubi societas, ibi ius.
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.

26. Ubi timor, ibi pudor.
Gdzie strach, tam i wsyd.

27. Ubi tu Caius, ibi ego Caia.
Gdzie ty, Kajusie (Gajuszu), tam i ja, Kaja (Gaja).

28. Ubi velis, nolunt; ubi nolis, volunt.
Kiedy chcesz, nie chcą; kiedy nie chcesz, chcą.

29. Ubi vita, ibi poesis.
Gdzie życie, tam i poezja.

30. Ultima cena.
Ostatnia Wieczerza.

następny >>