Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. Tempora mutantur et nos mutamus in illis.
Czasy się zmieniają i my się zmieniamy wraz z nimi.

2. Tempora si fuerint nubila, solus eris.
Jeśli czasy będą chmurne, będziesz sam.

3. Tibi persuade esse te mihi carissimum.
Przekonaj siebie, że ty jesteś mi najdroższy.

4. Trahimur omnes studio laudis.
Wszyscy pragniemy sławy.

5. Tres faciunt collegium.
Trzy osoby czynią zgromadzenie.

6. Tu mihi carissimus es.
Jesteś mi najdroższy.

7. Tuta tiemens. (Wergiliusz)
Bojący się nawet tego, co bezpieczne.

8. Tu quoque, mi fili?
Ty także, mój synu?

9. Tu quoque, Brute?
Ty także, Brutusie?

10. Tabellae defixionis.
Tabliczka zaklęć. (Ołowiane tabliczki - ryto na nich pogróżki i zaklęcia, np. przeciw rywalom w miłości, i wrzucano je do rzeki lub studni.)

11. Tabula in naufragio.
Ostatnia deska ratunku. Dosł. Deska w katastrofie morskiej.12. Tabula rasa et plana et polita.
Czysta tablica, płaska i gładka.

13. Taceamus igitur.
Milczmy więc.

14. Tace, sed memento!
Milcz, ale pamiętaj!

15. Tacet, sed loquitur.
Milczy, ale mówi.

16. Tacito consensu.
Za milczącą zgodą.

17. Taedium vitae.
Zniechęcenie do życia.

18. Tale quale (est).
Takie, jakie jest.

19. Tam deest avaro quod habet, quam quod non habet.
Chciwemu tak samo mało jest tego, co ma, jak i tego, czego nie ma.

20. Tam mulam (e)st habere nummos, non habere quam malum (e)st.
Równie źle jest, kiedy się ma pieniądze, jak i kiedy się ich nie ma.

21. Tam miser est quisque quam credidit. (Seneka)
Każdy jest na tyle nieszczęśliwy, na ile się za takiego uważa.

22. Tam multae scelerum facies... (Wergiliusz)
Tyle rozmaitych twarzy ma zbrodnia.

23. Tandem aliquando.
Nareszcie.

24. Tandem bono causa triumphat.
Wreszcie słuszna sprawa zwyciężyła.

25. Tanta animorum imbecillitas est, ubi ratio discessit.
Tak wielka jest słabość umysłu, gdy ktoś utraci zdrowy rozsądek.

26. Tantaen(e) animis caelestibus irae? (Wergiliusz)
Takiż to gniew w sercach niebian?

27. Tanta vis probitatis est, ut eam (...) in hoste etiam diligamus.
Taka jest siła uczciwości, że szanujemy ją nawet u przeciwnika.

28. Tanti est, quantum habet.
Tyle wart, ile ma.

29. Tantum doluerunt, quantum doloribus se inseruerunt.
Tyle doznają boleści, ile się im poddają.

30. Tantum possumus, quantum scimus.
Tyle możemy, ile umiemy.

następny >>