Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V31. Ultima... dies. (Owidiusz)
Ostatni dzień (życia).

32. Ultima multis.
Dla wielu - ostania (godzina).

33. Ultima ratio.
Ostatni (decydujący) argument.

34. Ultima ratio regis.
Ostatni argument (słowa) króla.

35. Ultima thule. (Seneka)
Najdalsza wyspa (kres, koniec czegoś np. świata).

36. Ultimum refugium.
Ostatnia ucieczka.

37. Ultra caprtum.
Więcej, niż rozum może objąć.

38. Ultra posse nemo obligatur.
Nikt nie jest zobowiązany robić więcej, niż jest to możliwe.

39. Ultra quam satis est.
Więcej niż trzeba.

40. Ultra vires. (Horacy)
Ponad siły.

41. Umbra assini. (za Arystofanesem)
Cień osła.

42. Umbram suam timet. (Cyceron)
Boi się własnego cienia.

43. Una hirundo non facit ver. (za Arystotelesem)
Jedna jaskółka nie czyni wiosny.

44. Una mercede duas res adsequi (velle). (Cyceron)
[Chcieć] dwie sprawy załatwić za jedną cenę. Tj. upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.

45. Una salus victis nullam sperare salutem. (Wergiliusz)
Jedyną nadzieją dla zwyciężonych jest pozbyć się wszelkiej nadziei.

46. Una via.
Jedna droga.

47. Una via ex multis.
Jedna z wielu dróg.

48. Una voce.
Jednogłośnie.

49. Unde malum?
Skąd bierze się (pochodzi) zło?

50. Unde venis et quo tendis? (Horacy)
Skąd przybywasz i dokąd zmierzasz?

51. Unguibus et rostro.
Pazurami i dziobem. Tj. walczyć wszelkimi sposobami.

52. Unicuique sua mora nocet.
Każdemu szkodzi własna zwłoka.

53. Uno actu.
Jednym (nieprzerwanym) działaniem.

54. Unum et idem.
Jedno i to samo.

55. Unum idemque.
Jedno i to samo.

56. Unum et necessarium.
Jedno i konieczne.

57. Unum post alterum.
Jedno po drugim.

58. Unum pro multis dabitur caput. (Wergiliusz)
Jedna głowa za wielu będzie oddana.

59. Unus adversus omnes [satis est].
Jeden przeciw wszystki [wystarczy].

60. Unus lapis facit fornicem. (Seneka)
Jeden kamień stanowi o sklepieniu.

<< poprzedni następny >>