Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V31. Tacemodo: deu respiciet nos aliquis nugae. (Plaut)
Tylko ciszej: jakiś bóg może nas podpatrzeć.

32. Tacent, satis laudant.
Milczą, to dostateczna pochwała.

33. Tamquam caelum... teneret. (Seneka)
Jakby niebo pochwycił. (Tj. Być w siódmym niebie).

34. Tandem bona causa triumphat.
Wreszcie słuszna sprawa zwycięża.

35. Tantum religio potuit suadere malorum.
W taką otchłań nieszczęścia i zbrodni zdołała zmamić religia.

36. Tantum scimus, quantum memoria tenemus.
Wiemy tyle, ile możemy zapamiętać.

37. Tarde venientibus ossa.
Dla spóźnialskich kości. (Tj. kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi).

38. Tecum viver(e) amem, tec(um) obeam libens. (Horacy)
Z tobą żyć pragnę, z tobą zginę chętnie.

39. Te ipsum intellege!
Poznaj samego siebie!

40. Temeritas est videlicet florentis aetatis. (Cyceron)
Brak rozwagi jest, jak wiemy, cechą młodości.

41. Tempore crevit amor. (Owidiusz)
Miłość urosła z czasem.

42. Tempore difficiles veniunt ad aratra iuvenci. (Owidiusz)
Z czasem jarzmu poddadzą się i uparte woły.

43. Tempori serviendum est.
Trzeba służyć chwili.

44. Tempus abire tibi (e)st. (Horacy)
Czas ci już odejść.

45. Tempus dolorem lenit.
Czas łagodzi ból.

46. Tempus fugit, aeternitas manet.
Czas ucieka, wieczność jest niezmienna.

47. Tenax requirit prodigum.
Ciułacz szuka rozrzutnika.

48. Tentanda omnia.
Należy spróbować wszystkiego.

49. Tenue est mendacium, perlucet si diligenter inspexeris. (Seneka)
Kłamstwo jest płytkie, jeśli dokładnie się przypatrzysz okazuje się przezroczyste.

50. Terrae filius. (Cyceron)
Syn ziemi.

51. Terra incognita.
Ziemia nieznana.

52. Terra lacte et melle fluens.
Ziemia mlekiem i miodem płynąca.

53. Terra, ubi leones.
Niebezpieczny teren. Dosł. Ziemia, gdzie są lwy.

54. Terribilis ut castrorum acies ordinata.
[Piękna jesteś przyjaciółko moja (...) wdzięczna jak Jeruzalem] groźna jak zbrojne zastępy.

55. Terror conficit omnia.
Strach pochłania wszystko.

56. Tertium datur.
Jest trzecia możliwość.

57. Tertium non datur.
Trzeciej możliwości nie ma.

58. Testimonium maturitatis.
Świadectwo dojrzałości.

59. Testis temporis (temporum). (Cyceron)
Świadek czasu (czasów).

60. Testis unus, testis nullus.
Jeden świadek - to żaden świadek.

<< poprzedni następny >>