Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V31. Sacrum Romanum Imperium.
Święte Cesarstwo Rzymskie.

32. Saepius illa religio peperit sceloros(a) atqu(e) impia facta. (Tytus Lukrecjusz Karus)
Częściej (niegdyś) ów zabobon rodził zbrodnicze i bezbożne czyny.

33. Saepius pauper ridet. (Seneka)
Człowiek skromny częściej się uśmiecha.

34. Saeva indignatio.
Srogie oburzenie.

35. Sal terrae.
Sól ziemi.

36. Salus aegroti suprema lex medicorum.
Dobro chorego - najważniejszą zasadą lekarza.

37. Salus intranti.
Witaj, gościu. (napis nad drzwiami)

38. Salus sit exeuntibus.
Zdrowie (błogosławieństwo) dla wychodzących.

39. Salutem plurimam dicit.
Przesyła najserdeczniejsze pozdrowienia. (zwrot stosowany w listach)

40. Salutis gratia.
Dla zdrowia. Dla ocalenia.

41. Salva conscientia.
Ze spokojnym sumieniem.

42. Salva dignitate.
Z zachowaniem godności.

43. Salva me ab ore leonis.
Uchroń mnie od paszczy lwa.

44. Salva res est, saltat senex.
Tańczy starzec, gdy rzecz się udała.

45. Salve!
Witaj! Bądź zdrów! (przy kichnięciu: Na zdrowie!)

46. Salve lucrum!
Witaj, zysku!

47. Salve, Maris Stella.
Witaj, Gwiazdo Morza.

48. Salvete, boni futuri coniuges.
Witajcie, przyszli dobrzy małżonkowie. (początek życzeń dla nowożeńców)

49. Salvo honore.
Bez ujmy na honorze.

50. Sanctae memoriae.
Świętej pamięci.

51. Sancta Piva, ora pro eo!
Święta Piwo, módl się za niego! (Tak modlili się kardynałowie za papieża Klemensa VIII, który na łożu śmierci wspominał polskie piwo.)

52. Sancti habeantur legati.
Posłów należy traktować jak uświęconych (nietykalnych).

53. Sanctitas vestra.
Wasza świętobliwość.

54. Saper(e) aude, Incipe! (Horacy)
Odważ się spróbować, zacznij!

55. Sapias, vina liques!
Bądź odważna (rozsądna), nalej wina!

56. Sapiens autem nihil perdere potest; omnia in se reposuit... (Seneka)
Mędrzec nie może niczego stracić. Wszystko ulokował w sobie.

57. Sapientia enim huius mundi stultitia est apud Deum.
Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga.

58. Sapientia scholastica.
Scholastyczna przemądrzałość.

59. Sapienti sat. (Plaut)
Mądremu wystarczy.

60. Satis eloquentiae, sapientiae parum.
[Było w nim] wystarczająco krasomóstwa, mało mądrości. (O Katylinie)

<< poprzedni następny >>