Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V31. Rapiamus, amici, occasionem de die... (Horacy)
Chwytajmy więc, przyjaciele, z dnia tego, co się zdarzy.

32. Rara temporum felicitate, ubi sentire quae velis et quae sentias, dicere licet. (Tacyt)
Dzięki rzadkiemu i szczęśliwemu zrządzeniu czasów (epoki), kiedy można myśleć, co chcesz i mówić, co myślisz.

33. Rebus in adversis melius sperare memento.
W trudnych warunkach miej nadzieję na poprawę.

34. Recta via.
Prostą drogą.

35. Recte facti fecisse merces est. (Seneka)
Nagrodą za dobry uczynek jest to, że się go dokonało.

36. Recto tono.
Spokojnym głosem.

37. Redde legiones.
Oddaj legiony.

38. Redde, quod debes. (Seneka)
Oddaj coś winien.

39. Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. (Nowy Testament)
Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

40. Redemptor hominis.
Odkupiciel człowieka.

41. Redemptoris missio.
Misja odkupiciela (Chrystusa).

42. Redivivus et ultor. (Wergiliusz)
Wskrzeszony i mszczący (mściciel).

43. Reductio ad absurdum.
Sprowadzenie do niedorzeczności (absurdu).

44. Reformatio in peius.
Zmiana na gorsze

45. Reformatio in melius.
Zmiana na lepsze.

46. Refugium peccatorum.
Ucieczka grzesznych. Schronienie dla grzeszników.

47. Regina Poloniae.
Królowo Polski. Królowa Polski.

48. Regius morbus.
Królewska choroba.

49. Regna, sed non impera!
Króluj, ale nie panuj! (nie rządź!)

50. Relata refero. (Herodot)
Powtarzam, co usłyszałem.

51. Rem acu tetigisti. (Plaut)
Igłą dotknąłeś sprawy. (Tj. trafiłeś w dziesiątkę.)

52. Remedia amoris. (Owidiusz)
Lekarstwa na miłość.

53. Remedium adiuvans.
Środek wspomagający.

54. Remotis arbitris.
Bez świadków.

55. Rem tene, verba sequentur. (Katon)
Znaj sprawę, słowa się znajdą.

56. Remum ducat,qui nihil didicit.
Niech zajmuje się wiosłowaniem, kto nie nauczył się niczego.

57. Rem verba sequuntur.
Za rzeczą podążają słowa.

58. Renovare dolores. (Wergiliusz)
Odnawiać bolesne wspomnienia. Wspominać bolesne zdarzenia.

59. Repete! Repetatur!
Powtórz! Należy powtórzyć!

60. Reprehensio calumnia vacare debet.
Potępienie powinno być wolne od obrazy.

<< poprzedni następny >>