Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V31. Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum. (Wergiliusz, Eneida)
Tupotem dźwięcznych kopyt wstrząsa się sypkie /piaszczyste/ pole.

32. Quae non posuisti, ne tollas.
Czegoś nie położył, nie bierz.

33. Quaerenda pecunia primum (e)st.
Przede wszystkim należy zdobywać pieniądze.

34. Quae scribuntur aquae potoribus [diu vivere non possunt].
[Nie mogą żyć długo wiersze], które są napisane przez pijących wodę. Tj. nie pod wpływem natchnienia.

35. Quae sunt Caesaris Caesari.
Cesarzowi, co cesarskie.

36. Quae vetera nunc sunc, fuerunt olim nova.
To, co teraz jest stare, kiedyś było nowe.

37. Quaevis terra alit artificem.
Każdy kraj nakarmi artystę.

38. Quaevis terra patria.
Każda ziemia ojczyzną.

39. Quae volumus, ea credimus libenter.
Chętnie wierzymy w to, czego pragniemy.

40. Quale pretium, tale sacrificium.
Jaka opłata, takie nabożeństwo.

41. Quale principium, talis et clausula.
Jaki początek, taki też koniec.

42. Qualis avis, talis cantus.
Jaki ptak, taki śpiew.

43. Qualis dominus, talis et servus.
Jaki pan, taki niewolnik.

44. Qualis es, talem te existiment.
Jaki jesteś, za takiego cię uznają.

45. Qualis mater, talis filia.
Jaka matka, taka córka.

46. Qualis pater, talis filius.
Jaki ojciec, taki syn.

47. Qualis ratio, talis et actiones.
Jaki rozum, takie i uczynki.

48. Quamvis ingenio non valet, arte valet. (Owidiusz)
Chociaż nie ma dużego talentu, jest dobrym wykonawcą.

49. Quando leoni fortior eripuit vitam leo? Quo nemor(e) umquam expiravit aper maioris dentibus apri? (Decimus Iunius Iuvenalis, Saturae)
Kiedyż silniejszy lew pozbawił życia słabszego? W jakim gaju kiedy wyzionął ducha dzik pod kłami większego dzika? (Tj. nie ma bardziej okrutnego /zwierzęcego/ gatunku niż ludzki.)

50. Quandoquidem populus vult decipi, decipiatur.
Skoro lud chce być oszukiwany, niechże będzie oszukiwany.

51. Quanti quisque amicos facit, tanti fit ab amicis.
Ile kto ceni przyjaciół, tyle go cenią i przyjaciele.

52. Quanti quisque se ipse facit, tanti fit ab amicis.
Ile kto siebie ceni, tyle go cenią i przyjaciele.

53. Quantum libet.
Tyle, ile chcesz.

54. Quantum vis.
Ile chcesz. Do woli.

55. Quare non?
Dlaczegóż by nie?

56. Quare vitia sua nemo confitetur? Quia etiamnunc in illis est. (Seneka)
Dlaczego nikt nie przyznaje się do swych błędów? Bo jeszcze teraz w nich tkwi.

57. Quasi pilas nos homines habent dei. (Plaut)
Nami - ludźmi - bogowie jak piłkami rzucają.

58. Quem di diligunt, adolescens moritur, dum valet, sentit, sapit. (Za Menandrem - Plaut)
Kogo bogowie kochają, umiera młodo - właśnie gdy jest zdrowy, mężny i młody. (Tj. wybrańcy bogów umierają młodo.)

59. Qui alteri exitium parat, sibi parat pestem. (Cyceron)
Kto drugiemu gotuje zgubę, na siebie ściąga klęskę.

60. Quid est veritas? (Piłat do Chrystusa)
Co to jest prawda?

<< poprzedni następny >>