Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V31. Pacta conventaque.
Układy i umowy.

32. Parcere personis, // dicere de vitiis /
Oszczędzają człowieka, ganią ludzkie wady.

33. Parcere subiectis // et debellare superbos / (Wergiliusz, Eneida)
Szczędzić kornych, a wyniosłych łamać.

34. Parens patriae.
Ojciec ojczyzny

35. Parentes ama! (Katon)
Kochaj rodziców!

36. Parietes ipsi loqui possunt.
[Nawet] same ściany mogą przemawiać.

37. Pari passu.
Równym krokiem.

38. Paritas votorum.
Równość głosów.

39. Paritur pax bello.
[Bo] pokój rodzi się z wojny.

40. Par praemium labori.
Nagroda równa pracy.

41. Pars leonina.
Lwia część.

42. Pars pro toto.
Część zamiast całości.

43. Pars ultima vitae. (Wergiliusz)
Ostatnia cząstka życia.

44. Partes aequales. (med.)
Części równe.

45. Particeps criminis. (praw.)
Wspólnik przestępstwa.

46. Particula veri.
Cząstka prawdy.

47. Parum. (med.)
Mało.

48. Parva componere magnis.
Porównywać małe z wielkim.

49. Parva domus, magna quies. (inskrypcja nagrobna)
Małe mieszkanie, wielki spokój.

50. Parva leves capiunt animos //... (Owidiusz)
Drobnostkami zdobywa się przychylność łatwowiernych (kobiet).

51. Parva seges satis est //...
Mała prawda wystarczy.

52. Passim.
Miejscami. W różnych miejscach.

53. Pater, dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt. (Łk 23, 34)
Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.

54. Patere legem, quam ipse tuleris. (Katon)
Poddaj się prawu, któreś sam ustanowił.

55. Pater familias (Pater familiae).
Ojciec rodziny.

56. Pater, Filius, Spiritus Snactus.
Ojciec, Syn (i) Duch Święty.

57. Pater patria.
Ojciec ojczyzny.

58. Patet omnibus veritas. (Seneka)
Prawda jest dostępna dla wszystkich.

59. Patiar, potiar.
Pocierpię, zdobędę.

60. Patiens, quia aeternus. (św. Augustyn)
Cierpliwy, bo wieczny.

<< poprzedni następny >>