Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V31. Oderint, dum metuant! (ulubione powiedzenie cesarza Kaliguli).
Niech nienawidzą, byleby się bali.

32. Ob eam rem.
Z tego powodu.

33. Obest plerumque iis, qui disecre volunt, auctoritas eorum, qui docent. (Cyceron)
Powaga tych, którzy uczą, staje się przeszkodą dla tych, którzy chcą się uczyć.

34. Obiectum quaestionis.
Przedmiot rozważania.

35. Obiit in Christo. (inskrypcja nagrobna)
Zmarł w Chrystusie.

36. Obiit sine prole. (inskrypcja nagrobna)
Zmarł bezpotomnie.

37. Obiter dictum.
Powiedziane mimochodem. Także: Pobieżnie.

38. Obligatio impossibilium.
Obowiązek (zobowiązanie), którego nie można wypełnić.

39. Obligatio sub fide nobili.
Zobowiązanie pod słowem honoru.

40. Oblivio signum neglegentiae. (Cyceron)
Zapominanie jest objawem lekceważenia.

41. Oboedientia mater felicitatis.
Posłuszeństwo jest matką szczęścia.

42. Obscenum est dicere, facere non obscenum. (Cyceron)
Mówić - sromotne, czynić - nie jest sromotne. (O użyciu i nazywaniu tzw. wstydliwych części ciała).

43. Obscura persona.
Niejasny (wątpliwy) człowiek.

44. Obscura reperta.
Ciemne wynalazki.

45. Obscuratus est sol et aer.
Zaćmiło się słońce i powietrze.

46. Obscurum per obscurius.
[Tłumaczyć] rzecz niezrozumiałą przez jeszcze mniej zrozumiałą.

47. Obsequio retinentur amici.
Uległością utrzymuje się przyjaciół.

48. Obsequi(um) amicos, // veritas odium parit/
Uległość tworzy przyjaźń, prawda rodzi nienawiść.

49. Obstipui // steteruntque com(ae) et // vox faucibus haesit / (Wergiliusz, Eneida)
Zdrętwiałem, włosy moje stanęły dęba i głos mi zamarł w krtani.

50. Obtrectatio frequens.
Stała nieżyczliwość.

51. Ob turpem causam.
Z wstydliwego powodu / Z wstydliwej przyczyny.

52. Obversentur species honestae animo. (Cyceron)
Niechaj staną mu przed oczyma szlachetne przkłady.

53. Occasio furem facit.
Okazja czyni złodzieja.

54. Occasionem habere.
Mieć sposobność (okazję).

55. Occidit, occidit / spes omnis... (Horacy)
Upadła, upadła wszelka nadzieja.

56. Occupatio terrae nullius.
Zawłaszczenie ziemi niczyjej.

57. Occurrunt homines, // nequeunt occurrere montes /
Spotykają się ludzie, a góra z górą się nie spotka.

58. Oceano nox / [ruit...] (Wergiliusz)
Noc z ocenau [podnosi się].

59. O, cives, cives, // quaerenda pecunia primum (e)st. (Horacy)
Obywatele, obywatele, najpierw należy szukać pieniędzy. [potem dopiero zabiegać o cnoty]

60. Oculi de vitro cum capsula.
Szklane oczy z oprawą. (Żartobliwie o okularach).

<< poprzedni następny >>