Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V31. Non omne quod licet honestum est. (Paulus)
Nie wszystko, co dozwolone, jest godziwe.

32. Non omnia possumus omnes. (Wergiliusz)
Nie wszystko możemy wszyscy.

33. Non qui parum habet, sed qui plus cupiti pauper est. (Seneka)
Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten kto pragnie więcej.

34. Non satis unius opinio.
Nie wystarczy jedna opinia.

35. Non scholae, sed vitae discimus.
Nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia.

36. Non tam bene cum rebus humanis agitur, ut meliora pluribus placeant.
Sprawy ludzkie nie idą aż tak dobrze, żeby się podobało większości to, co lepsze.

37. Nolens volens.
Chcąc nie chcąc.

38. Nosce te ipsum.(= Cognosce te ipsum!)
Poznaj samego siebie.

39. Nota bene.
Zauważ dobrze! Zwróć uwagę! W nawiasie.

40. Novus fructus, novus luctus.
Nowe dzieci, nowy kłopot.

41. Nuptiae nuptiarum sunt occasiones.
Jedno wesele jest okazją do drugiego.

42. Nostro periculo!
Na nasze ryzyko.

43. Nam cupide //conculcatur // nimis ante metutum (Lukrecjusz).
Bo skwapliwie depce się to, czego się przedtem za bardzo bało.

44. Nam ita nobis placet.
Bo tak nam się podoba.

45. Nam neque divitibus // contingunt gau gaudia solis / (Horacy)
Bo nie tylko bogaczom przystoją uciechy.

46. Nam nulli tacuisse nocet, // nocet esse locutum / (Cato)
Bo nikomu nie szkodzi to, że milczał, ale [każdemu] szkodzi to, że mówił.

47. Nam numquam tacet /
Bo nigdy nie zachowuje milczenia.

48. Nam si curent, bene bonis sit, male malis - quod nunc abest /
Bo gdyby dbali [bogowie], dobrym byłoby dobrze, a złym źle; lecz obecnie tak nie jest.

49. Nam sine doctrina // vita (e)st quasi mortis imago /
Ponieważ życie bez nauki podobne jest do śmierci.

50. Nam tua res agitur, // paries cum proximus ardet /
Przecież o twoją sprawę chodzi, gdy pali się dom sąsiada.

51. Nam vitiis // nemo sine nascitur // ... (Horacy)
Bo nikt nie rodzi się bez wad.

52. Narrata refero.
Opowiadam usłyszane.

53. Nascuntur poetae, fiunt oratores.
[Ludzie] stają się mówcami, poetami się rodzą.

54. Natale solum dulce.
Rodzinna ziemia słodka.

55. Nati melioribus annis.
Urodzeni w lepszych czasach.

56. Natura (ab)horret vacuum.
Natura nie znosi próżni.

57. Naturae convenienter vive!
Żyj zgodnie z naturą!

58. Natura horret extrema.
Natura nie znosi skrajności.

59. Natura incipit, ars dirigit, usus perficit.
Natura zaczyna, sztuka kieruje, praktyka wygładza.

60. Naturales necessitates.
Naturalne potrzebny.

<< poprzedni następny >>