Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V31. Labor fallit curas.
Praca zabija troski. Dosł. Praca oszukuje troski.

32. Labor Herculeus.
Trud herkulesowy.

33. Labori et honori.
Pracy i godności.

34. Labor imrpobus.
Wściekła praca.

35. Labor ipse voluptas.
Sama praca jest rozkoszą.

36. Labor quasi callum quoddam obducit dolori.
[Sam] trud - jak się zdaje - rodzi jakąś odporność na ból.

37. Lacrimae Christi.
Łzy Chrystusa.

38. Lacrimandum est, non plorandum.
[Z powodu utraty przyjaciela] trzeba zapłakać, ale nie należy utonąć we łzach.

39. Laeso et invicto militi. (Napis na Domu Inwalidów w Berlinie)
Ranionemu i niezwyciężonemu żołnierzowi.

40. Laesa maiestas imperatoris.
Obrażony majestat władzy.

41. Laetitia exsultare.
Skakać z radości. Dosł. Wyskakiwać z radości.

42. Laetius est, quoties magno sibi constat honestum.
Więcej radości daje drogo okupiona chwała. Dosł. Sukces tym słodszy, im więcej trudów włożono w jego osiągnięcie.

43. Lapides clamabunt. (Chrystus do faryzeuszy o swych uczniach)
[Jeśli oni umilkną] kamienie wołać będą.

44. Lapides flere ac lamentari [cogere].
[Zmusić] kamienie do płaczu i zawodzenia. (o mówcy)

45. Lapides vivi.
Żywe kamienie. Wyznawcy Chrystusa.

46. Lapis vivus.
Żywy kamień. Chrystus.

47. Lapis philosophorum.
Kamień filozoficzny. (miał pomóc alchemikom w otrzymywaniu złota).

48. Lapis super lapidem non relinquetur hic...
Kamień na kamieniu tu nie pozostanie. (zapowiedź upadku Jerozolimy i zniszczenia świątyni)

49. Lapsus calami.
Błąd pióra. Dosł. Pośliźnięcie trzcinowego pióra. (mimowolny błąd w piśmie, np. literówka)

50. Lapsus linuae.
Błąd w mowie. Przejęzyczenie. Dosł. Pośliźnięcie języka.

51. Lapsu temporis.
Z upływem czasu.

52. Lares et Penates.
Lary i Penaty (duchy opiekuńcze domowego ogniska; także: dom)

53. Lar Familiaris.
Lar Rodzinny. Duch opiekuńczy domu.

54. Larga manu.
Szczodrą ręką. Szczodrze.

55. Latarem lavas.
Myjesz cegłę. (robić coś bez skutku, bez sensu; gliniana cegła, zamoczona, rozpada się)

56. Latet anguis in herba.
Tutaj czyha ukryte niebezpieczeństwo. Dosł. Wąż ukrywa się w trawie.

57. Latinitate culinaria utitur.
Posługuje się kuchenną łaciną.

58. Latrens stomachus.
Dosł. Skomlący brzuch. Tj. z głodu.

59. Laudabiliter.
Zadawalająco.

60. Laudamus veteres, sed nostris utimur annis. (Owidiusz)
Zachwycamy się starożytnością, ale żyjemy współczesnością.

<< poprzedni następny >>