Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V31. Iactanus maerent, quam qui maxime laetantur. (Tacyt)
[Z powodu śmierci Germanika] nikt się bardziej ze swym smutkiem nie narzuca ja ci, którym ona największą radość sprawia. (Tak określa Tacyt nastrój po śmierci Germanika)

32. Iam agnosco Carthaginis fortunam.
Już widzę losy Kartaginy. (Podobno słowa Hannibala po śmierci jego brata Hazdrubala).

33. Iam cinis est, // et de tam magno // restat Achille / nescioquid, parvam // quod non bene compleat urnam / (Owidiusz, Metamorfozy)
Teraz jest pyłem i z tego tak wspaniałego Achilla zostaje coś niewiadomego, co ledwo napełnia małą urnę.

34. Iam fuerit // neque post unquam // revocare licebit. (Titus Lucretius Carus)
[Radość życia na ziemi] za chwilę przeminie i nigdy już potem nie będzie jej można z powrotem przywołać.

35. Iam intelleges multo me vigilare acrius ad salutem, quam te ad perniciem rei publicae. (Cyceron do Katyliny o nim samym)
Łatwo zrozumiesz, że bardziej kłopoczę się /troszczę się/ o ocalenie ojczyzny, niż ty o jej zgubę.

36. Iam neminem antepones Catoni. (Cyceron)
Już wyżej Katona nikogo nie postawisz.

37. Iam nemo fessus // satiate videndi, / Suspicer (e) in coeli // dignatur lucida templa / (Titus Lucretius Carus)
Już nikt, nasyciwszy wzrok, nie ma ochoty podnieść oczu w stronę świetlistych przestworzy.

38. Ianuis clausis.
Przy drzwiach zamkniętych.

39. Ibi erit fletus et stridor dentium. (Mt. 8, 12)
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. (O piekle)

40. Ibimus o socii comitesque //... (Horacy, Pieśni)
[Gdziekolwiek los nas rzuci...] tam podążamy, o cni towarzysze.

41. I bone, quo virtus tua te vocat, i pede fausto. (Horacy)
Idź dzielny, gdzie cię męstwo wzywa, idź szczęśliwie.

42. Idcirco colligam te ad patres tuos.
Dlatego zabiorę cię do ojców twoich. (tj. umrzesz)

43. I decus,i , nostrum // melioribus utere fatis! / (Wergiliusz, Eneida)
Idź, nasza dumo, idź! Niech szczęśliwy twój los będzie!

44. Idem per idem.
To samo przez to samo.

45. Idem quod.
To samo co...

46. Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est. (Gajusz Salustiusz Krispus)
Chcieć i nie chcieć tego samego, oto jest dopiero mocna przyjaźń.

47. Id est.
To znaczy. To jest.

48. Id facere laus est, // quod decet, non quod licet.
Godne pochwały jest czynić to, co przystoi, a nie to, co jest dozwolone.

49. Id genus omne.
I inni ludzie tego rodzaju. Dosł. Cały ten rodzaj. (Pejoratywnie o ludziach nie poważnych).

50. Id quod erat demonstrandum.
To, co było do udowodnienia.

51. Id quod interest.
To, co stanowi różnicę.

52. [Id] quo studiosius (...) absconditur, eo magis (...) apparet. (Cyceron)
Im skrzętniej [to] ukrywasz, tym powszechniej [zostanie to] ujawnione.

53. Iesum Habemus Socium.
Jezusa mamy za towarzysza. (Dewiza zakonu jezuitów).

54. Iesus Hominum Salvator.
Jezus Zbawiciel ludzi.

55. Iesus Homo Sanctus.
Jezus Człowiek Święty.

56. Iesus Nazarenus, Rex ludaeorum.
Jezus Nazareński, Król Żydowski.

57. Igitur.
Więc.

58. Ignavia est iacere, dum possis surgere.
Tchórzostwem jest leżeć, kiedy można powstać.

59. Igni et aqua interdicere.
Skazać na wygnanie. Dosł. Zakazać ognia i wody.

60. Ignis, mare, mulier - tria mala.
Ogień, morze, kobieta - trzy nieszczęścia.

<< poprzedni następny >>