Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V31. Hic et nunc!
Tu i teraz. Tutaj i natychmiast.

32. Habeas corpus.
Zachowaj ciało [nietykalne, wolne]. (Prawo do wolności osobistej, ustanowione przez parlament angielski w 1679 r., gwarantował nietykalność osobistą).

33. Habeas tibi.
Trzymaj przy sobie. Zatrzymaj to sobie!

34. Habeas sibi.
Niechaj sobie ma.

35. Habemus papam
Mamy papieża.

36. Habent sua fata libelli. (Terentianus)
Książki mają swoje losy.

37. Habent sua fata manuscripta /scriptores/. (parafraza Terentianusa)
Rękopisy /pisarze/ [też] mają swoje losy.

38. Habent sua fata numeri.
Liczby mają swoje losy.

39. Habes - habeberis. (Titus Petronius Arbiter, Satyricon libri)
Według tego, co posiadasz, oceniać ciebie bedą.

40. Habes, (...) Tubero, (...) confitendem reum. (Cyceron)
Przed tobą, Tuberonie, oskarżony, który przyznaje się do winy.

41. Habet suum venenum bland(a) oratio.
Zawiera swój jad i przymilna mowa.

42. Habita ut migraturus.
Mieszkaj, jakbyś miał odejść.

43. Hac via [=Ea via]
Tą drogą.

44. Haec demum sapiet dictio, quae ferit. (napis na nagrobku Lukana [?])
Ten wiersz ma smak i dowcip, który dobrze kole. Dosł. ...będzie smakował, który trafnie uderzy...

45. Haec habui, quae (...) dicerem. (Seneka)
Tyle miałem do powiedzenia [na ten temat...].

46. Haec placuit semel, haec decies repetita placebit / [pictura]. (Horacy)
To [malowidło, obraz] spodobało się tylko raz, tamto - po dziesięć razy oglądane - [stale] będzie się podobało.

47. Hanc tibi cane cantilenam.
Zaśpiewaj sobie tę piosenkę.

48. Haud mihi vita / est opus hac //... (Horacy)
Takiego życia mi nie trzeba.

49. Haud semper errat fama. (Tacyt)
Nie zawsze myli się powszechna opinia.

50. Haud surdis auribus dicta. (Titus Livius Patavinus)
Wołanie jego nie było daremne. Dosł. Powiedziane zostało nie dla głuchych uszu.

51. Haurit aquam cribo, qui discere vult sine libro.
Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książek.

52. Hectora quis nosset, felix si Troia fuisset? (Owidiusz)
Któż by znał Hektora, gdyby Troja była szczęśliwa?

53. Hellebro indiget.
Niespełna rozumu. Dosł. Potrzebuję ciemiernika. (W Rzymie używano ciemiernika jako leku na choroby psychiczne).

54. Helluo librorum.
Mól książkowy. Dosł. Pożeracz książek.

55. Heu me miserum!
O, ja nieszczęśliwy!

56. Heu! Senibus vitae // portio quanta manet! (Gallus [?])
Ach, jakże mała cząstka życia zostaje dla starców!

57. Hic amor, haec patria (e)st // (Wergiliusz).
To jest [moja] miłość, to jest [moja] ojczyzna. (Słowa Eneasza do Dydony - pierwszą miłością jest ojczyzna).


58. Hic cinis, ubique fama. (Napis na grobowcu Fryderyka Wielkiego).
Tu [leżą] prochy, sława jest wszędzie.

59. Hic esse et illic simul non possum.
Nie mogę być tu i tam jednocześnie.

60. Hic est depositus. (Inskrypcja nagrobna).
Tutaj został złożony. Tu leży.

<< poprzedni następny >>