Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V



31. Galia est omnis divisa in partes tres. (Cezar, O wojnie galijskiej)
Galia jako całość dzieli się na trzy części.

32. Gaude Mater Polonia, prole fecunda nobili. (Wincenty z Kielc lub Kielczy, XIII w., Hymn do św. Stanisława)
Ciesz się, Matko Polsko, bogata szlachetnym potomstwem.

33. Gaudent praenomine molles auriculae. (Horacy)
Cieszą się - słysząc swe imię - wrażliwe [na pochebstwa] uszy.

34. Gaudia principium nostri sunt, Phoce, doloris. (Owidiusz, Metamorfozy)
Szczęście, Fokusie, poprzedzało nasze cierpienie.

35. Gaudia principium nostri sunt saepe doloris.
Radość często prowadzi do cierpienia. Dosł. Często radości są przyczyną naszego bólu.

36. Gaudium in litteris est.
Radość jest w nauce.

37. Gelidus per artus vadit exsangues tremor. (Seneka)
Lodowaty dreszcz przeszedł przez ciało, z którego [gdzieś] uszła krew.

38. Gelidusque per ima cucurrit ossa tremor. (Wergiliusz, Eneida)
A lodowaty lęk przeiwercił ich aż do szpiku kości.

39. Generosos animos labor nutrit. (Seneka)
Dla dusz szlachetnych trud jest pokrzepieniem.

40. Gens humana ruit// per vetitum nefas. (Horacy, Pieśni)
Ród ludzki rzuca się na to, co zakazane i niegodziwe.

41. Gensque virum truncis// et duro robore nata. (Wergiliusz, Eneida)
Mężowie zrodzeni z pni i twardych dębów. (O faunach i nimfach, i o ludziach dzikich. O praprzodkach Rzymian).

42. Gens togata.
Obywatele rzymscy. Dosł. Lud w togach.

43. Gens una sumus.
My jedno plemię /rodzina/. (dewiza Międzynarodowej Federacji Szachowej).

44. Gente Ruthenus, natione Polonus.
Z pochodzenia Rusin, z narodowości Polak.

45. Genus omne animantium.
Wszelki rodzaj istot żywych.

46. Genus proximum.
Rodzaj najbliższy.

47. Gesta Dei per Francos (tytuł dzieła o wyprawach krzyżowych, Guibert de Nogent).
Czyny Boże dokonane są za sprawą Francuzów.

48. Gladiator in arena consilium capit.
Gladiator decyduje się na arenie.

49. Gladiolus tavernalis.
Kwiatek kawiarniany. Dosł. Mieczyk kawiarniany. (Iron. O ludziach przesiadujących w kawiarniach).

50. Glebae adscriptio.
Przypisanie do ziemi.

51. Glebae adscriptus.
Przypisany do ziemi.

52. Globus histericus.
Kula histeryczna (Med. Uczucie obecności obcego ciała w gardle).

53. Gloriam qui spreverit, veram habebit.
Kto wzgardził sławą, zyskał sławę prawdziwą.

54. Gloria Patri et filio et Spirtui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

55. Gloria vanum et volubile quiddam est auraque mobilius. (Seneka)
Sława jest czymś próżnym, ulotnym i jeszcze bardziej niestałym niż aura /powietrze/.

56. Gloria umbra virtutis est: etiam invitam comitabitur. (Seneka)
Sława jest cieniem cnoty: podąży za nią nawet wbrew jej woli.

57. [Gloria] virtutem tamquam umbra sequitur. (Cyceron)
[Sława] podąża za cnotą jak cień.

58. [Gloria] virtuti resonat tamquam imago. (Cyceron)
[Sława] odpowiada cnocie tak, jakby jej odbicie.

59. Gloriosae memoriae.
Sławnej pamięci.

60. Gradus ad Parnassum.
Stopień /schodek/ na Parnas. (Tytuł podręcznika sztuki poetyckiej i muzycznej).

<< poprzedni następny >>