Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V31. Festina lente!
Spiesz się powoli!

32. Fallacem fallere non est fallacia.
Oszukiwanie oszusta nie jest oszustwem.

33. Fallax spes.
Zowdnicza nadzieja.

34. Fallite fallentes. (Owidiusz)
Oszukajcie oszukujących.

35. Falsa accusatio.
Fałszywe oskarżenie.

36. Falsa moneta.
Fałszywy pieniądz.

37. Falsus propheta.
Fałszywy prorok.

38. Falsum.
Fałsz.

39. Falsus in uno, falsus in omnibus.
Fałszywy w jednej sprawie, fałszywy we wszystkich.

40. Falsus utinam vates sim!
Obym był fałszywym prorokiem.

41. Fama candida rosa dulcior.
Nie splamiona opinia słodsza od róży.

42. Fama clamosa.
Głośna plotka.

43. Fama crescit eundo.
Plotka rośnie, idąc.

44. Fama it.
Fama idzie.

45. Fama non temere spargitur.
Plotka nie rozchodzi się bez podstaw.

46. Fama pluris [est] quam opes.
Sława więcej znaczy niż majątek.

47. Fama volat. (Wergiliusz)
Fama leci.

48. Fames artium magistra.
Głód nauczycielem wiedzy.

49. Fames est optimus coquus.
Głód jest najlepszym kucharzem.

50. Fas atque nefas.
Dozwolone i niedozowolone.

51. Fas est et ab hoste doceri.
Godzi się uczyć od wroga.

52. Fata nos ducunt et quantum cuique temporis restat prima nascentium hora disposuit. (Seneka)
Przeznaczenie nami włada, i już w pierwszej godzinie po urodzeniu każdemu przydzielona jest jego porcja czasu.

53. Fata obstant.
Los się sprzeciwia.

54. Fata viam invenient.
Losy znajdą drogę.

55. Feteor me saepe peccasse, homo sum.
Przyznaję się, że czesto grzeszyłem, jestem [tylko] człowiekiem.

56. Fatetur facinus quisquis iudicium fugit.
Każdy, kto unika sądu, przyznaje się do występku.

57. Fatis suis permittendam esse rem publicam.
Trzeba pozostawić rzeczpospolitą jej własnemu losowi.

58. Fato deceptus, non ab homine.
Los go pokonał, nie człowiek.

59. Febris aurea.
Gorączka złota.

60. Febris erotica.
Gorączka miłosna.

<< poprzedni następny >>