Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V31. Ego nolo Florus esse, ambulare per tabernas. (odpowiedź cesarza Hadriana na wierszyk poety Florusa)
A ja nie chcę być Florusem, po tawernach włóczyć się...

32. Ego plus quam feci, facere non possum. (Cyceron)
Więcej ,niż zrobiłem, zrobić nie mogę.

33. Ego spem pretio non emo. (Publiusz Terencjusz Afer)
Nie kupię nadzieji za pieniądze. Dosł. (...) za wynagrodzenie.

34. Ego sum praeceptor amoris. (Owidiusz, Ars amandi)
Ja jestem nauczycielem miłości.

35. Ego sum, qui sum. (Odpowiedź Boga na pytanie Mojżesza o jego imię).
Jestem, który jestem.

36. Ego sum via et veritas, et vita.
Ja jestem drogą, prawdą i życiem.

37. Ego (t)e intus et in cute novi (Aulus Percius Flaccus, Saturae).
Znam ciebie i od wewnątrz, i pod skórą.

38. Ego ultimus.
Ja ostatni.

39. Eheu, fugaces, Postume, Postume /, labuntur anni //... (Horacy, Pieśni)
Czas płynie, a my z nim do kresu. Dosł. Ach, biada, mijają chyże lata, Postumie, Postumie.

40. Eiusdem anni.
W tym samym roku. Dosł. Tegoż roku.

41. Eiusdem generis.
Tego samego rodzaju.

42. Eiusdem mensis.
Tego samego miesiąca.

43. Eius est commodum, cuius est periculum.
Do tego należą zyski, na którego przypada ryzyko.

44. Electa una via non datur recursus ad alterem. (praw.)
Wybór jednego srodka prawnego wyklucza możliwość użycia drugiego. Dosł. Gdy się wybrało jedną drogę, nie ma powrotu do innej.

45. Elegantiae arbiter.
Autorytet w dziedzinie elegancji, mody, sztuki. Dosł. Arbiter elegancji.

46. Elephantem ex musca facis.
Słonia robisz z muchy.

47. Elevanda ergo omnia et facili animo ferenda. (Seneka)
A więc należy wszystko traktować lżej i znosić ze spokojem ducha.

48. Eligas, quem diligas.
Wybieraj, kogo masz kochać.

49. Eloquentia est sapientia luquens. (Cyceron)
Umiejętność przemawiania to mądrość, która mówi.

50. Emori nolo, sed me (e)sse mortuum nihil aestimo.
Umierać nie chcę, lecz nie dbam zupełnie o to, że umrę.

51. Emptio spei. Kupno losu na loterii. Dosł. Kupno nadziei.


52. En, quo discordia cives produxit miseros. (Wergiliusz)
Oto, do czego niezgoda doprowadziła nieszczęsnych obywateli!

53. Ense et erato.
[Służyć] mieczem [podczas wojny] i pługiem [podczas pokoju].

54. Ens per accidens.
Byt z przypadku.

55. Eodem die.
W tym samym dniu.

56. Eodem loco.
W tym samym miejscu.

57. Eodem tempore.
W tym samym czasie.

58. Eodem modo.
W ten sam sposób.

59. Eo ipso.
Tym samym.

60. Eo loco.
W tym miejscu.

<< poprzedni następny >>