Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V31. Dulce et decorum est pro patria mori.
Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę.

32. De actu et visu.
Z doświadczenia i obserwacji.

33. Duobus litigantibus tertius gaudet.
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Dosł. Gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci się cieszy.

34. De asini umbra disceptare.
Kłócić się o cień osła. (Spór o nieistotne sprawy).

35. De auditu.
Ze słyszenia.

36. Debemur morti nos nostraque. (Horacy)
My wraz ze wszystkimi jesteśmy dłużnikami śmierci.

37. Debas, ergo potas.
Winieneś, a więc możesz.

38. Debita iustitiae.
Obowiązki sprawiedliwości.

39. De caelo in caenum.
Z nieba w błoto. (Fortuna kołem się toczy).

40. De casu ad casum.
Od przypadku do przypadku.

41. Decessit vita matris.
Zmarł za życia matki.

42. Decessit vita patris.
Zmarł za życia ojca.

43. Decet magnanimitas quemlibet mortalem. (Seneka)
Wielkoduszność przystoi każdemu śmiertelnikowi.

44. De die in diem [vivere].
Z dnia na dzień [żyć].

45. De domo sua.
W sprawie swojego domu.

46. De duobus malias minus est semper eligendum.
Z dwojga złego zawsze należy wybrać mniejsze [zło].

47. De facto.
W istocie, w rzeczywistości, istotnie, w praktyce.

48. Defensor fidei.
Obrońca wiary.

49. Deficiente pecunia deficit omne.
Przy braku pieniędzy brakuje wszystkiego.

50. De fumo ad flammam.
Z dymu w płomień. (Z deczu pod rynnę).

51. De hoc satis.
Dość już o tym.

52. Dei gratia.
Z Bożej łaski.

53. Carmina morte carent.
Wiersze nie umierają. (Poezja jest nieśmiertelna).

54. De iure.
Według prawa.

55. De iure et facto.
Według prawa i rzeczywistości.

56. Delicta iuventutis.
Grzechy młodości. Dosł. Przewinienia młodości.

57. Delicto dolere, correctione gaudere [oportet].
[Należy] boleć nad występkiem, a cieszyć się z napomnienia..

58. Delicto flagranti [Flagrante delicto].
Na gorącym uczynku.

59. Delphinum natare doces.
Delfina uczysz pływać. (Nie ucz księdza pacieża).

60. De manu in manum trandere.
Przekazywać z ręki do ręki. (Przekazać bezpośrednio, osobiście).

<< poprzedni następny >>