Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V61. A communi observantia non est recedendum.
Nie należy lekceważyć powszechnego mniemania.

62. Ave, imperator, morituri te salutant!
Wiatj, cesarzu, idący na śmierć.

63. A contrario.
Przeciwnie. Wychodząc z przeciwnego założenia.

64. Acta diurna.
Codzienne wydarzenia.

65. Acta haec res est.
Ta sprawa została zakończona.

66. Acta iudicialia.
Akta sądowe.

67. Acta probant se ipsa.
Czyny mówią same za siebie.

68. Actio bonae fidei.
Działania w dobrej wierze.

69. Actio in distans.
Działanie na odległość.

70. Actio libera in causa sed non in eventu.
Działanie dozowlone "w przyczynie", ale już nie "w wyniku".

71. Actiones iuris.
Akty prawne (działania prawne).

72. Actore non probante reus absolvitur.
Gdy powód nie udowodni swoich roszczeń, pozwany zostaje zwolniony.

73. Actori incubit probatio.
Na powodzie spoczywa obowiązek przeprowadzenia dowodu (praw.).

74. Actum est de nobis /de me/.
Z nami /ze mną/ skończone.

75. Actum est de pelle mea.
Chodziło o moją skórę.

76. Actum est de republica.
W interesie publicznym.

77. Actum est, ilicet.
Koniec, można się rozejść.

78. Actum ne ages.
Nie wszczynaj postępowania w sprawie już zakończonej (praw.).

79. Actum, ut supra.
Postanowiono (wykonano), jak wyżej.

80. Actus Apostolorum
Dzieje Apostolskie.

81. Actus hominis, non dignitas iudicentur.
Niechaj sądzone bedą ludzkie czyny, nie godnosci (stanowisko).

82. Actus purus.
Określenie Boga (filoz.). Dosł. Czysty akt.

83. Acu rem tetigisti.
Trafić w sedno.

84. Ad absurdum (reductio).
Do niedorzeczności (sprowadzanie). (Przez fałszywe rozumowanie dochodzi się do niedorzeczności).

85. Ad acta.
Odłożyć do akt, do archiwum.

86. Ad agendum.
Do działania.

87. Ad agendum nati.
Stworzeni do działania.

88. Ad amussim.
Według przepisu, reguły; dokładnie. Dosł. Pod sznurek.

89. Ad aperturam [libri].
Bez przygotowania. Dosł. Przy otwarciu [książki].

90. Ad aquas.
Do uzdrowiska. Dosł. Do wód.

<< poprzedni następny >>