Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V31. Auro quaeque ianua panditur.
Każda brama otwierana jest złotem.

32. Aut vincere aut mori!
Albo zwycięstwo, albo śmierć!

33. Ab absurdo.
Wychodząc z fałszywego założenia. Dosł. Od niedorzeczności.

34. Ab aeterno.
Od zawsze. Dosł. Od wieczności.

35. Ab altero exspeces, alteri quod feceris.
Oczekuj od drugiego tego [samego], co ty mu uczyniłeś.

36. A bene plactio.
Od przyjemności.

37. Ab hodierno.
Od dziś.

38. Ab homine homini cotidianum periculum.
Człowiekowi codziennie grozi niebezpieczeństwo od człowieka.

39. Abi in pace.
Idź w pokoju.

40. Abiit, non obiit.
Zmarł, ale nie został zapomniany. Dosł Odszedł, [ale] nie umarł.

41. Ab incunabulius.
Od kolebki.

42. Ab irato.
W afekcie, w złości. Dosł. Przez zagniewanego.

43. Ab re.
Od rzeczy; bez sensu.

44. Absens carens.
Nieobecny traci.

45. Absentem laedit, c(um) ebrio qui litigat.
Gdy kto się spiera z pijanym, to jakby się kłócił z nieobecnym.

46. Absit invidia verbo.
Nie chcę uchybiać. Dosł. Niech słowo będzie wolne od nienawiści.

47. Absolvi animam meam lub Absolve animam meam.
Odpuściłem (odpuść) duszy mojej winy.

48. Absolvo te.
Odpuszczam ci twoje grzechy. Dosł. Uwalniam cię.

49. Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis.
I otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę.

50. Ab Urbe condita.
Od początku. Dosł. Od założenia miasta [Rzymu].

51. Abyssus abyssum (in) vocat.
Nieszczęścia chodzą parami. Dosł. Otchłań wzywa otchłań.

52. A capite.
Od początku wiersza, ustępu, rozdziału.

53. A casu ad casum.
Jak się trafi. Od przypadku do przypadku.

54. Accipere praestat quam inferre iniuriam.
Lepiej jest doznać krzywdy niż ją urządzić.

55. Accipis, ut taceas...
Łapówka. Dosł. Przyjmujesz, abyś milczał.

56. Accipite et comedite; hoc est (enim) corpus meum.
Bierzcie i jedzcie; to jest (bowiem) ciało moje.

57. Accipitri columbas credere.
Postąpić nierozsądnie. Dosł. Gołębie oddać w opiekę jastrzębowi.

58. Acerrima proximorum odia sunt.
Najbardziej gorzka jest nienawiść do najbliższych.

59. Acerrimas feras umbra et vox et odor insolitus exagigat: qiudquid terret, et trepidat.
Najokrutniejsze zwierzęta niepokoi najmniejszy cień i głos, i zapach nieznany: co budzi lęk, samo drży ze strachu.

60. Avaro omnia desunt, sapienti nihil.
Skąpemu wszystkiego brakuje, mądremu niczego.

<< poprzedni następny >>