Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V31. Bene de patria meritus.
Dobrze zasłużony w ojczyźnie.

32. Benedamicus Domino.
Chwalmy Pana.

33. Benedico vos in nomine patris et filii et spiritus sancti.
Błogosławię Was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świetego.

34. Benedici benedicentes.
Błogosławieni błogosławiący.

35. Benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.

36. Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.

37. Bene dignoscitur, bene curatur.
To, co dobrze jest rozpoznane, dobrze się leczy. (med.)

38. Bene docet, qui bene distinguit.
Kto dobrze rozróżnia [pojęcie], dobrze [je] objaśnia.

39. Bene (est).
Dobrze (jest).

40. Bene facit, qui ex aliorum erroribus sibi exemplum sumat.
Mądrze postępuje ten, kto uczy się na cudzych błędach.

41. Benefacta male locata malafact(a) arbitror.
Nasze dobrodziejstwa w niewłaściwym miejscu są w mym przekonaniu złymi uczynkami.

42. Beneficia nec dare scimus nec accipere. (Seneka)
Nie umiemy dobrodziejstw ani dawać, ani przyjmować.

43. Beneficia non abstruduntur.
Dobordziejstw nie ukrywa się.

44. Beneficia non obtruduntur.
Dobrodziejstw nie narzuca się.

45. Beneficia non parant amicitias? (Parant, si accepturos licuit eligere). Seneka
Czyż dobrodziejstwa nie rodzą przyjaźni? (Rodzą, jeśli można wybierać tych, którzy będą ich odbiorcami).

46. Beneficiis enim humana vita constat et concordia... (Seneka)
Życie ludzkie opiera się na życzliwości i zgodzie...

47. Benefici(um) accipere libertatem (e)st vendere.
Przyjmować korzyści to sprzedawać wolność.

48. Beneficium latronis non occidere.
Dobrym uczynkiem zbója jest darowanie życia.

49. Bene (id) tibi vertat!
Niech ci (to) wyjdzie na dobre!

50. Bene merenti.
Dobrze zasłużonemu.

51. Bene merentibus.
Dobrze zasłużonym.

52. Bene meritus.
Dobrze zasłużony. (stąd emeryt)

53. Bene mori praestat quam turpiter vivere.
Lepiej dobrze umrzeć, niż haniebnie żyć.

54. Bene nati.
Dobrze urodzeni.

55. Bene olet, qui non olet.
Dobrze pachnie, kto nie pachnie.

56. Bene plactio.
Za pozoleniem.

57. Bene qui latuit, bene vixit.
Dobrze żył, kto żył na uboczu.

58. Bene (sit) tibi! [vobis]
Niech będzie ci [wam] na dobre.

59. Bene vertat Deus!
Oby Bóg odwrócił się ku dobremu.

60. Bene vertat, quod agis!
Oby to, co robisz, wyszło [ci] na dobre!

<< poprzedni następny >>