Futurum II

Futurum exactum występuje przeważnie w zdaniu podrzędnym dla wyrażenia czynności przyszłej, lecz wcześniejszej od czynności zdania nadrzędnego.

I. Indicativus futuri exacti
- tryb orzekający czasu przyszłego dokonanego strony czynnej

Indicativus futuri exacti (czas przyszły dokonany) tworzy się od tematu perfecti przez dodanie odpowiednich zakończeń. Zapamiętać te zakończenia łatwo, gdyż są takie, jak formy futurum I słowa posiłkowego esse - być z wyjątkiem 3 os. pluralis:

Os.Singularis:Pluralis:
1.-ero
-erimus
2.-eris
-eritis
3.-erit
-erint


Koniugacja I i II
Infinitivus praesentis passivi

dare - dawać
dedero - dam
Indicativus praesentis passivi

os.SingularisPluralis
1.dederodederimus
2.dederisdederitis
3.dederitdederint
- bezokolicznik czasu teraźniejszego strony biernej:
videre - widzieć
videro - zobaczę
- tryb orzekający czasu teraźniejszego strony biernej:
os.SingularisPluralis
1.videroviderimus
2.viderisvideritis
3.videritviderint

Koniugacja III i IV
Infinitivus praesentis passivi

scribere - pisać
scripsero - napiszę
Indicativus praesentis passivi

os.SingularisPluralis
1.scriperoscriperimus
2.scriperisscriperitis
3.scriperitscriperint
- bezokolicznik czasu teraźniejszego strony biernej:
audire - słuchać
audivero - usłyszę
- tryb orzekający czasu teraźniejszego strony biernej:
os.SingularisPluralis
1.audiveroaudiverimus
2.audiverisaudiveritis
3.audiveritaudiverint

II. Indicativus futuri exacti passivi
Tryb orzekający czasu przyszłego dokonanego strony bernej (indicativus futuri exacti passivi) tworzy się z participium perfecti passivi i form futurum i słowa posiłkowego esse.
np. ornatus ero - zostanę ozdobiony,
missi erimus - zostaniemy wysłani.

Nie podaję wzorów wszystkich koniugacji, gdyż w odmianie nie występują żadne różnice, należy jedynie znać supinum danego czasownika i utworzyć od niego participium perfecti passivi.

Za Lidią Winniczuk "Lingua Latina".