Esse

1. Praesens
Infinitivus praesentis activi
- bezokolicznik czasu teraźniejszego strony czynnej:

esse - być

Indicativus praesentis activi
- tryb orzekający czasu teraźniejszego strony czynnej:

os.SingularisPluralis
1.sum - jestemsumus - jesteśmy
2.es - jesteśestis - jesteście
3.est - jestsunt - są

Imperativus praesentis activi
- tryb rozkazujący czasu teraźniejszego strony czynnej:

es! - bądź!este! - bądźcie!

2. Imperfectum
Indicativus imperfecti activi
- tryb orzekający czasu przeszłego niedokonanego strony czynnej:

os.SingularisPluralis
1.eram - byłem, byłameramus - byliśmy, byłyśmy
2.eras - byłeś, byłaśeratis - byliście, byłyście
3.erat - był, byłaerant - byli, były

3. Perfectum
Indicativus perfecti activi
- tryb orzekający czasu przeszłego dokonanego strony czynnej:

os.SingularisPluralis
1.fui - byłem, byłamfuimus - byliśmy, byłyśmy
2.fuisti - byłeś, byłaśfuistis - byliście, byłyście
3.fuit - był, byłafuerunt (lub fuere) - byli, były

4. Plusquamperfectum
Indicativus plusquamperfecti activi
- tryb orzekający czasu zaprzeszłego strony czynnej:

os.SingularisPluralis
1.fueram - byłem, byłamfueramus - byliśmy, byłyśmy
2.fueras - byłeś, byłaśfueratis - byliście, byłyście
3.fuerat - był, byłafuerant - byli, były

5. Futurum I
Indicativus futuri primi activi
- tryb orzekający czasu przeszłego niedokonanego strony czynnej:

os.SingularisPluralis
os.SingularisPluralis
1.ero - będęerimus - będziemy
2.eris - będzieszeritis - będziecie
3.erit - będzieerunt - będą

6. Futurum exactum
Indicativus futuri exacti activi
- tryb orzekający czasu przyszłego dokonanego strony czynnej:

os.SingularisPluralis
1.fuero - będęfuerimus - będziemy
2.fueris - będzieszfueritis - będziecie
3.fuerit - będziefuerint - będą

Za Lidią Winniczuk "Lingua Latina".