Participium perfecti passivi

Participium perfecti passivi (imiesłów czasu przeszłego strony biernej) tworzy się od supinum przez zamianę końcówki -um na końcówki rodzajowe -us, -a, -um. Participium odmienia się przez przypadki, rodzaje i liczby, tak jak przymitniki zakończone na -us, -a, -um.

Supinum:Participium perfecti passivi:
ornatum:ornatus, ornata, ornatum - ozdobiony
laudatum:laudatus, laudata, laudatum - pochwalony
deletum:deletus, deleta, deletum - zniszczony
monitum:monitus, monita, monitum - upomniany
missum:missus, missa, missum - wysłany
ductum:ductus, ducta, ductum - zaprowadzony
scriptum:scriptus, scripta, scriptum - napisany
auditum:auditus, audita, auditum - usłyszany
finitum:finitus, finita, finitum - skończony

Za Lidią Winniczuk "Lingua Latina".