Zaimki

I. Pronomen interrogativum - zaimek pytajny quis? quid?

quis?quid?
N.
G.
D.
Acc.
Abl.
quis? - kto?
cuius? - czyj, kogo?
cui? - komu?
quem? - kogo?
quo? - kim?
quid? - co?
cuius? - czego?
cui? - czemu?
quid? - co?
quo? - czym?

II. Pronomen possessivum - zaimek dzierżawczy

Zaimki dzierżawcze mają formę przymiotnikową. Odmieniają się tak jak przymiotniki zakończone na -us, -a, -um: dla rodzaju męskiego i nijakiego według deklinacji II, dla rodzaju żeńskiego według deklinacji I. Zapamiętać należy wszystkie zaimki:

meus, mea, meum
- mój
tuus, tua, tuum
- twój
suus, sua, suum
- swój; jego, jej
noster, nostra, nostrum
- nasz
vester, vestra, vestrum
- wasz
suus, sua, suum
- swój; ich

U w a g a. Zaimek meus w voc. ma formę mi!

III. Pronomen personale - zaimek osobowy

Singularis:

1. osoba2. osoba3. osoba
N.
G.

D.
Acc.
Abl.
ego - ja
mei - mnie

mihi - mnie
me - mnie
me - mną
tu - ty
tui - ciebie

tibi - tobie
te - ciebie
te - tobą
-
sui - siebie,
jego
sibi - sobie
se - siebie
se - sobą

Pluralis:

1. osoba2. osoba3. osoba
N.
G.


D.

Acc.
Abl.
nos - my
nostri - nas
nostrum - z
nas
nobis - nam

nos - nas
nobis - nami
vos - wy
vestri - was
vestrum - z
was
vobis - wam

vos - was
vobis - wami
-
sui - siebie


sibi - im,
siebie
se - siebie
se - sobą

Trzecią osobę można również zastąpić zaimkiem wskazującym.

IV. Pronomen demonstrativum - zaimek wskazujący: is, ea, id - ten, ta, to

Cechą charakterystyczną deklinacji zaimkowej jest końcówka w gen. sing. -ius i w dat. sing. -i. W pozostałych przypadkach dla rodz. męskiego i nijakiego występują końcówki deklinacji II, a dla rodz. żeńskiego deklinacji I. Zaimek is, ea, id ma w nom. plur. obok formy ei formę ii, a w dat. i abl. plur. obok formy eis oboczną formę iis.

Singularis:

m.f.n.
N.
G.
D.
Acc.
Abl.
is
eius
ei
eum
eo
ea
eius
ei
eam
ea
id
eius
ei
id
eo

Pluralis:

m.f.n.
N.
G.
D.
Acc.
Abl.
ei (ii)
eorum
eis (iis)
eos
eis (iis)
eae
earum
eis (iis)
eas
eis (iis)
ea
eorum
eis (iis)
ea
eis (iis)

V. Zaimek względny (określający) qui, quae, quod - który, która, które

Singularis:

m.f.n.
N.
G.
D.
Acc.
Abl.
qui
cuius
cui
quem
quo
quae
cuius
cui
quam
qua
quod
cuius
cui
quod
quo

Pluralis:

m.f.n.
N.
G.
D.
Acc.
Abl.
qui
quorum
quibus
quos
quibus
quae
quarum
quibus
quas
quibus
quae
quorum
quibus
quae
quibus

Następny >>