Przymiotniki

Przymiotniki odmieniają się jak rzeczowniki i mają w nom. sing. końcówkę dla rodzaju męskiego -us albo -er, dla żeńskiego -a, dla nijakiego -um. Znając odmianę rzeczownika, potrafisz również odmienić przymiotnik!!!

Deklinacja I.

Według deklinacji pierwszej odmieniają się przymiotniki, których temat kończy się na -a; dlatego można nazwać ją również deklinacją - a. Należą do niej przymiotniki rodzaju żeńskiego, które w nominatiwie mają końcówkę -a, w genetiwie - ae, np alba, albae - biała; pulchra, pulchrae - piękna.

Casus:SingularisPluralis
N.albaalbae
G.albaealbarum
D.albaealbis
Acc.albamalbas
Abl.albaalbis
V.alba!albae!

Casus:SingularisPluralis
N.pulchrapulchrae
G.pulchraepulchrarum
D.pulchraepulchris
Acc.pulchrampulchras
Abl.pulchrapulchris
V.pulchra!pulchrae!

Zestawienie przymiotników deklinacji I i II.

następny >>