Przymiotniki

Zestawienie przymiotników deklinacji I i II

Pamiętając, że przymiotniki rodzaju męskiego zakończone na -us, -er, oraz nijakiego na -um odmieniają się według deklinacji II, a przymiotniki rodzaju żeńskiego mają zakończenie -a odmieniają się według deklinacji I, możemy zestawić pełną odmianę:

albus, -a, -um - biały, biała, białe

Casus:SingularisPluralis
N.albusalbi
G.albialborum
D.alboalbis
Acc.albumalbos
Abl.alboalbis
V.albe!albi!

Casus:SingularisPluralis
N.albaalbae
G.albaealbarum
D.albaealbis
Acc.albamalbas
Abl.albaalbis
V.alba!albae!

Casus:SingularisPluralis
N.albumalba
G.albialborum
D.alboalbis
Acc.albumalba
Abl.alboalbis
V.album!alba!

aeger, aegra, aegrum - chory, chora, chore

Casus:SingularisPluralis
N.aegeraegri
G.aegriaegrorum
D.aegroaegris
Acc.aegrumaegros
Abl.aegroaegris
V.aeger!aegri!

Casus:SingularisPluralis
N.aegraaegrae
G.aegraeaegrarum
D.aegraeaegris
Acc.aegramaegras
Abl.aegraaegris
V.aegra!aegrae!

Casus:SingularisPluralis
N.aegrumaegra
G.aegriaegrorum
D.aegroaegris
Acc.aegrumaegra
Abl.aegroaegris
V.aegrum!aegra!