Przysłówki

Przysłówki tworzy się od przymiotników zakończonych w nom. sing. na -us, -a, -um albo na -er, -a, -um przez odrzucenie samogłoski -i w gen. sing. i dodanie zamiast -i samogłoski -e, np.

Przymiotnik
nom. sing.

Przymiotnik
gen. sing.

Przysłówek


pulcher, -a, -um
(ładny, -a, -e)
pulchr-i

pulchr-e
(ładnie)
malus, -a, -um
(zły, -a, -e)
mal-i

mal-e
(źle)
optimus, -a, -um
(najlepszy, -a, -e)
optim-i

optim-e
(najlepiej)


Za Lidią Winniczuk "Lingua Latina".