Liczebniki

1. Z liczebników głównych odmieniają się przez rodzaje i przypadki tylko: unus, -a, -um; duo, duae, duo; tres, tres, tria. Następne są nieudmienne. Odmieniają się także liczebniki poczynając od dwustu. Końcówka nominatiwu wskazuje, że rodzaj męski i nijaki odmienia się wg. deklinacji II, a rodzaj żeński - wg. deklinacji I.

Casus:SingularisSingularisSingularis
N.unusunaunum
G.uniusuniusunius
D.uniuniuni
Acc.unumunamunum
Abl.unounauno
V.---

Casus:PluralisPluralisPluralis
N.duoduaeduo
G.duorumduarumduorum
D.duobusduabusduobus
Acc.duosduasduo
Abl.duobusduabusduobus
V.---

Casus:PluralisPluralisPluralis
N.trestrestria
G.triumtriumtrium
D.tribustribustribus
Acc.trestrestria
Abl.tribustribustribus
V.---

Liczebnik mille jest w liczbie pojedynczej nieodmienny, natomist w liczbie mnogiej milia (tysiące) - odmienia się przez przypadki.

Casus:Pluralis
N.tria milia
G.trium milium
D.tribus milibus
Acc.tria milia
Abl.tribus milibus
V.-

2. Liczebniki porządkowe odmieniają się tak jak przymiotniki zakończone na -us, -a, -um: dla rodzaju męskiego i nijakiego według deklinacji II, dla rodzaju żeńskiego według deklinacji I. Przy złożeniach odmieniają się obie części, np. rok dwudziesty pierwszy - annus vicesimus primus.

Zobacz zestawienie liczebników!!!

Za Lidią Winniczuk "Lingua Latina".