Imperfectum

I. Indicativus imperfecti activi
- tryb orzekający czasu przeszłego niedokonanego strony czynnej
Imperfectum (czas przeszły niedokonany) tworzymy na tej samej zasadzie dla wszystkich czterech koniugacji, a minowicie dodając w koniugacji I i II do tematu, a w koniugacji III i IV do tematu rozszerzonego o spójkę e, cechę czasową -ba oraz końcówki osobowe, które są jak w praesens, z wyjątkiem osoby pierwszej sing., w której występuje końcówka -m. Jeżeli więc połączymy cechę czasową z końcówkami osobowymi, to w imperfectum czasowników wszystkich koniugacji wystąpią zakończenia:

Os.Singularis:Pluralis:
1.-bam
-bamus
2.-bas
-batis
3.-bat
-bant

Koniugacja I i II
Infinitivus praesentis passivi

ornare - ozdabiać
ornabam - ozdabiałem
Indicativus praesentis passivi

os.SingularisPluralis
1.ornabamornabamus
2.ornabasornabatis
3.ornabatornabant
- bezokolicznik czasu teraźniejszego strony biernej:
tenere - trzymać
tenebam - trzymałem
- tryb orzekający czasu teraźniejszego strony biernej:
os.SingularisPluralis
1.tenebamtenebamus
2.tenebastenebatis
3.tenebattenebant

Koniugacja III i IV
Infinitivus praesentis passivi

scribere - pisać
scribebam - pisałem
Indicativus praesentis passivi

os.SingularisPluralis
1.scribebamscribebamus
2.scribebasscribebatis
3.scribebatscribebant
- bezokolicznik czasu teraźniejszego strony biernej:
audire - słuchać
audiebam - słuchałem
- tryb orzekający czasu teraźniejszego strony biernej:
os.SingularisPluralis
1.audiebamaudiebamus
2.audiebasaudiebatis
3.audiebataudiebant

II. Indicativus imperfecti passivi
- tryb orzekający czasu przeszłego niedokonanego strony biernej
Indicativus impervecti passivi (tryb orzekający czasu przeszłego niedokonanego strony biernej) tworzymy na tej samej zasadzie dla wszystkich czterech koniugacji, a minowicie dodając w koniugacji I i II do tematu, a w koniugacji III i IV do tematu rozszerzonego o spójkę e, cechę czasową -ba oraz końcówki osobowe strony bierne, które są jak w praesens.
Końcówki osobowe strony biernej:

Os.Singularis:Pluralis:
1.-r
-mur
2.-ris
-mini
3.-tur
-ntur

Jeżeli więc połączymy cechę czasową z końcówkami osobowymi strony biernej, to w imperfectum strony biernej czasowników wszystkich koniugacji wystąpią zakończenia:

Os.Singularis:Pluralis:
1.-bar
-bamur
2.-baris
-bamini
3.-batur
-bantur

Koniugacja I i II
Infinitivus praesentis passivi

ornare - ozdabiać
ornabar - byłem ozdabiany
Indicativus praesentis passivi

os.SingularisPluralis
1.ornabarornabamur
2.ornabarisornabamini
3.ornabaturornabantur
- bezokolicznik czasu teraźniejszego strony biernej:
tenere - trzymać
tenebar - byłem trzymany
- tryb orzekający czasu teraźniejszego strony biernej:
os.SingularisPluralis
1.tenebartenebamur
2.tenebaristenebamini
3.tenebaturtenebantur

Koniugacja III i IV
Infinitivus praesentis passivi

scribere - pisać
scribebar - byłem pisany
Indicativus praesentis passivi

os.SingularisPluralis
1.scribebarscribebamur
2.scribebarisscribebamini
3.scribebaturscribebantur
- bezokolicznik czasu teraźniejszego strony biernej:
audire - słuchać
audiebar - byłem słuchany
- tryb orzekający czasu teraźniejszego strony biernej:
os.SingularisPluralis
1.audiebaraudiebamur
2.audiebarisaudiebamini
3.audiebaturaudiebantur

Za Lidią Winniczuk "Lingua Latina".