Futurum I

I. Indicativus futuri primi (I) activi
- tryb orzekający czasu przyszłego strony czynnej

Futurum I (czas przyszły) czasowników koniugacji I i II tworzy się przez dodanie do tematu cechy czasowej -b, spójki samogłoskowej oraz końcówek osobowych takich, jakie występują w praesens.
Czasowniki koniugacji III i IV tworzą futurum I przez dodanie do tematu spójki -a dla osoby pierwszej singularis, spójki -e dla pozostałych osób oraz końcówek osobowych; w pierwszej osobie singularis końcówką osobową jest -m. Należy więc zapamiętać różnice, jakie występują w futurum I między czasownikami koniugacji I i II a III i IV.

KoniugacjaI i IIKoniugacjaIII i IV
Os.Singularis:Pluralis:Singularis:Pluralis:
1.-bo
-bimus-am
-emus
2.-bis
-bitis-es
-etis
3.-bit
-bunt-et
-ent


Koniugacja I i II
Infinitivus praesentis passivi

dare - dawać
dabo - będę dawać
Indicativus praesentis passivi

os.SingularisPluralis
1.dabodabimus
2.dabisdabitis
3.dabitdabunt
- bezokolicznik czasu teraźniejszego strony biernej:
tenere - trzymać
tenebo - będę trzymać
- tryb orzekający czasu teraźniejszego strony biernej:
os.SingularisPluralis
1.tenebotenebimus
2.tenebistenebitis
3.tenebittenebunt

Koniugacja III i IV
Infinitivus praesentis passivi

scribere - pisać
scribam - będę pisać
Indicativus praesentis passivi

os.SingularisPluralis
1.scribamscribemus
2.scribesscribetis
3.scribetscribent
- bezokolicznik czasu teraźniejszego strony biernej:
audire - słuchać
audiam - będę słuchać
- tryb orzekający czasu teraźniejszego strony biernej:
os.SingularisPluralis
1.audiamaudiemus
2.audiesaudietis
3.audietaudient

II. Indicativus futuri primi (I) passivi
- tryb orzekający czasu przyszłego strony biernej

Indicativus futuri primi (I) passivi(tryb orzekający czasu przyszłego strony biernej) czasowników koniugacji I i II tworzy się przez dodanie do tematu cechy czasowej -b, spójki samogłoskowej oraz końcówek osobowych strony biernej takich, jakie występują w praesens.
Czasowniki koniugacji III i IV tworzą futurum I przez dodanie do tematu spójki -a dla osoby pierwszej singularis, spójki -e dla pozostałych osób oraz końcówek osobowych strony biernej. (Porównaj z indicativus futuri primi (I) activi).

Końcówki osobowe strony biernej:

Os.Singularis:Pluralis:
1.-r
-mur
2.-ris
-mini
3.-tur
-ntur


Koniugacja I i II
Infinitivus praesentis passivi

dare - dawać
dabor - będę dawany
Indicativus praesentis passivi

os.SingularisPluralis
1.dabordabimur
2.daberisdabimini
3.dabiturdabuntur
- bezokolicznik czasu teraźniejszego strony biernej:
tenere - trzymać
tenebor - będę trzymany
- tryb orzekający czasu teraźniejszego strony biernej:
os.SingularisPluralis
1.tenebortenebimur
2.teneberistenebimini
3.tenebiturtenebuntur

Koniugacja III i IV
Infinitivus praesentis passivi

scribere - pisać
scribar - będę pisany
Indicativus praesentis passivi

os.SingularisPluralis
1.scribarscribemur
2.scriberisscribemini
3.scribeturscribentur
- bezokolicznik czasu teraźniejszego strony biernej:
audire - słuchać
audiam - będę słyszany
- tryb orzekający czasu teraźniejszego strony biernej:
os.SingularisPluralis
1.audiaraudiemur
2.audierisaudiemini
3.audieturaudientur

Za Lidią Winniczuk "Lingua Latina".