Stopniowanie przymiotników

Przymiotniki w języku łacińskim można, tak jak w innych językach, stopniować (np. piękny, piękniejszy, najpiękniejszy).
Są trzy stopnie:

 • Stopień równy - gradus positivus
 • stopień wyższy - gradus comparativus
 • stopień najwyższy - gradus superlativus
 • Comparativus (stopień wyższy) tworzy się dla wszystkich przymiotników (niezależnie od tego, według której deklinacji odmienia się dany przymiotnik, czy też - ile ma zakończeń) przez dodanie formatu -ior dla rodzaju męskiego i żeńskiego, a -ius dla rodzaju nijakiego zamiast końcówki gen. sing. w stopniu równym.
  Przymiotniki w stopniu wyższym odmieniają się według deklinacji trzeciej spółgłoskowej.

  nom.gen.Comparativus
  clarusclar-iclar-ior, clar-ior, clar-ius
  misermiser-imiser-ior, miser-ior, miser-ius
  vilisvill-isvil-ior, vil-ior, vil-ius
  celebercelebr-iscelebr-ior, celebr-ior, celebr-ius
  sapienssapient-issapient-ior, sapient-ior, sapient-ius

  Superlativus (stopień najwyższy) może mieć kilka zakończeń, najczęściej jednak występuje przerostek:- issimus, - issima, - issimum zamiast końcówek gen. sing.
  Przymiotniki zakończone na - er, -a, -um (II deklinacja) oraz na - er, - is, -e (III deklinacja) mają w superlatiwie zakończenie - rimus, -rima, - rimum dodane do nom. sing.

  nom.gen.Superlativus
  clarusclar-iclar-issimus, clar-issima, clar-issimum
  misermiser-imiser-rimus, miser-rima, miser-rimum
  beatusbeat-ibeat-issimus, beat-issima, beat-issimum
  celebercelebr-isceleber-rimus, celeber-rima, celeber-rimum
  sapienssapient-issapient-issimus, sapient-issima, sapient-issimum

  Dwa szczególne przypadki zastosowania stopnia wyższego i najwyższego w łacinie

  1. Vilius est argentum auro = argentum est vilius auro = srebro jest mniej warte od złota (niż złoto).
  Nullus locus est domestica sede iucundior = żadne miejsce nie jest milsze od domu (niż dom).
  Candidior nive - bielszy od śniegu (niż śnieg).
  Powyższe przykłady pokazują, że po stopniu wyższym przymiotnika rzeczownik, z którym się coś porównuje, stoi w ablatiwie bez przyimka; można powiedzieć także argentum vilius quam aurum, lecz częściej występuje sam ablativus. Jest to tzw. ablativus comparationis (porównania).

  2. Homerus poetarum celeberrimus = Homer najsławniejszy spośród poetów.
  Varsovia urbs omnium pulcherrima = Warszawa, miasto najpiękniejsze ze wszystkich (miast).
  Przykłady te pokazują, iż po przymiotniku w stopniu najwyższym rzeczownik oznaczający całość, o której mówimy (wszyscy poeci, wszystkie miasta) stoi w genetiwie bez przyimka; tłumacząc na język polski dodajemy: "spośród", "z". Jest to tak zwany genetivus partitivus (pars, partis - część), gdyż mówimy o części całości, która jest wyrażona w genetiwie.

  Za Lidią Winniczuk "Lingua Latina".