Przyimki

W języku łacińskim przyimki łączą się albo z akuzatiwem albo z ablatiwem, a są takie, które łączą się - w zależności od znaczenia - z akuzatiwem i z ablatiwem.

1. Z akuzatiwem łączą się:

 • ante - przed
 • apud - u, wobec, przy
 • ad - do, ku, w stronę; przy, nad [Ad określa kierunek albo podejście do osoby lub miejsca, odpowiada na pytanie quo? (dokąd). Może również odpowadać na pytanie ubi? (gdzie), wtedy tłumaczymy "pod", np. ubi habitas? - gdzie mieszkasz?; ad silvam habito - mieszkam pod lasem.]
 • adversus - przeciw
 • circa - około
 • citra, cis - z tej strony, przed
 • contra - przeciwko
 • erga - względem, wobec
 • extra - poza
 • inter - pomiędzy, wśród
 • infra - poniżej
 • intra - wewnątrz
 • iuxta - obok
 • ob - przez, z powodu
 • penes - wobec, u
 • prope - obok, blisko
 • per - przez, poprzez, po czymś (określenie miejsca)
 • praeter - oprócz, mimo czegoś
 • propter - z powodu
 • post - po, za, poza
 • secundum - według
 • supra - ponad
 • versus - ku, w kierunku
 • ultra - poza
 • trans - za


 • 2. Z ablatiwem łączą się:

 • a, ab, abs - od, przez (przez kogoś)
 • e, ex - z (skąd)
 • de - o, z góry, w sprawie
 • cum - z (z kim, z czym)
 • sine - bez
 • pro - przed, na miejscu kogoś, zamiast, za (tzn. w obronie)
 • prae - przed


 • 3. Kilka przyimków łączy się z akuzatiwem dla oznaczenia kierunku, a z ablatiwem dla oznaczenia miejsca:

 • in - do; w, na [Kiedy odpowiada na pytanie quo? (dokąd), łączy się z akuzatiwem, tłumaczymy: do, na. Kiedy odpowiada na pytanie ubi? (gdzie), łączy się z ablatiwem, tłumaczymy: w, na.]
 • sub - pod
 • super - nad, ponad
 • Za Lidią Winniczuk "Lingua Latina".